Vuoden 2022 yleis- ja toiminta-avustusten hakuaika alkaa 10.1.2022

Vuoden 2022 avustusten hakuaika on 10.1.-10.2.2022. Hakemusten pitää olla perillä viimeistään torstaina 10.2.2022 klo 15.00. Hakuaika on päättynyt.

 

Haettavana olevat avustukset

  • Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät avustukset (hyvinvointilautakunta) (yhteensä haettavissa 12 000€) 
  • Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset (hyvinvointilautakunta) (yhteensä haettavissa 64 000€)
  • Avustukset omaehtoiseen ympäristönsuojeluun ja kylien yhteisöllisyyttä edistäviin toimiin (yhdyskuntalautakunta) (yhteensä hattavissa 7 000€)
  • Yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävät avustukset (kunnanhallitus) ( yhteensä haettavissa 5 000€)


Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja avustuksia myöntävien toimielinten vahvistamat avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet löytyvät tältä sivulta.

Päätöksenteko

Kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelevät saapuneet yleis- ja toiminta-avustushakemukset helmi-huhtikuun aikana. Avustusta hakeneille lähetetään päätöksestä sähköinen tai kirjallinen päätösote.

 

Avustuksen maksaminen

Myönnetty avustus voidaan pääsääntöisesti maksaa, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Poikkeustapauksessa avustuksista voidaan maksaa ennakoita, joita on haettava kirjallisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Maksatuksessa noudatetaan kunnan taloushallinnon antamia ohjeita.

 

Valvonta

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen. Valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.