Vuoden 2021 yleis- ja toiminta-avustusten hakuaika on päättynyt

Vuoden 2021 avustusten hakuaika oli 7.1.-8.2.2021. Hakemusten piti olla perillä viimeistään maanantaina 8.2.2021 klo 15.00.


Haettavana olleet avustukset

  • Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät avustukset (hyvinvointilautakunta)
  • Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset (hyvinvointilautakunta)
  • Avustukset omaehtoiseen ympäristönsuojeluun ja kylien yhteisöllisyyttä edistäviin toimiin (yhdyskuntalautakunta)
  • Yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävät avustukset (kunnanhallitus).


Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ja avustuksia myöntävien toimielinten vahvistamat avustustoiminnan yksityiskohtaiset periaatteet löytyvät tältä sivulta.

 

Päätöksenteko

Kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelevät saapuneet yleis- ja toiminta-avustushakemukset helmi-huhtikuun aikana. Avustusta hakeneille lähetetään päätöksestä sähköinen tai kirjallinen päätösote.

 

Avustuksen maksaminen

Myönnetty avustus voidaan pääsääntöisesti maksaa, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Poikkeustapauksessa avustuksista voidaan maksaa ennakoita, joita on haettava kirjallisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Maksatuksessa noudatetaan kunnan taloushallinnon antamia ohjeita.

 

Valvonta

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen. Valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.