Katusaaneerauksen yhteydessä tehdään pieniä muutoksia katurakenteisiin, saneerataan vesihuoltoverkosto ja rakennekerrokset.

Katua siirretään länsipäässä pari metriä niin, että katu mahtuu asemakaavan mukaiselle katualueelle. Korkeusasemaan tulee myös pieniä muutoksia. Töyssyhidasteet korvataan yhdellä pidemällä korotuksella sekä ajoradan kavennuksilla.


Työvaiheet

Suurin osa töistä on saatu valmiiksi vuoden 2022 syksyllä. Vuodelle 2023 jäi vielä asfaltointityöt sekä uuden jätevesipumppaamon rakentaminen. Joitain häiriöitä alueella on odotettavissa liikenteelle ja jalankululle vielä vuonna 2023. Alkavista töistä ja mahdollisista häiriöistä uutisoidaan erikseen kunnan internetsivuilla.


Katselmus asukkaille

Alueen asukkaille järjestettiin katselmustilaisuus kesällä 2021, jossa kuljettiin katu päästä päähän ja vastailtiin esiin nousseisiin kysymyksiin.