Katusaaneerauksen yhteydessä tehdään pieniä muutoksia katurakenteisiin, saneerataan vesihuoltoverkosto ja rakennekerrokset.

Katua siirretään länsipäässä pari metriä niin, että katu mahtuu asemakaavan mukaiselle katualueelle. Korkeusasemaan tulee myös pieniä muutoksia. Töyssyhidasteet korvataan yhdellä pidemällä korotuksella sekä ajoradan kavennuksilla.

Rakentaminen on aloitettu vuonna 2021 ja työt jatkuvat keväällä 2022.


Tie suljetaan

Mäkikadun saneeraus jatkuu 7.3.2022 alkaen ja katu suljetaan yleiseltä liikenteeltä välillä Naistenmatkantie ja Vanhatie. Kiinteistöille ajo säilyy. Sulku kestään noin huhtikuun puoleen väliin saakka.

Suljettava tieosuus on merkitty alla olevaan kuvaan.


Katselmus asukkaille

Alueen asukkaille järjestettiin katselmustilaisuus kesällä 2021, jossa kuljettiin katu päästä päähän ja vastailtiin esiin nousseisiin kysymyksiin.