Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven kaupungit ja Pirkkalan kunta suunnittelevat yhteistyössä Tampereen seudullista raitiotie -hanketta kuntiensa alueella.

Seudullisen raitiotien yleissuunnitelma

Seuturatikan eli Tampereen seudullisen raitiotien yleissuunnitelma on valmistunut helmikuussa 2021. Kyseessä on selvitys, jossa tarkastellaan raitiotien laajentamista Tampereelta Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven suuntiin. Työn aikana tutkittiin ja vertailtiin vaihtoehtoja kaikilla ratasuunnilla vuorovaikutteisen suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin perusteella.


Varautumista tulevaisuuteen

Seuturatikan yleissuunnitelma ei sido eikä tähtää raitiotien välittömään rakentamiseen, mutta se tarvitaan nyt, ettei tulevaisuudessa raitiotien jatkolinjojen rakentaminen esty tai tule merkittävästi kalliimmaksi.

Työssä määritellään aluevaraukset, jotka mahdollistavat Tampereen raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa. Yleissuunnitelman tavoitteena on määrittää tulevaa yleis- ja asemakaavoitusta, liikennejärjestelmien suunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamissuunnittelua varten varaukset, jotka mahdollistavat raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa.


Linjausvaihtoehdot

Kullekin raitiotien laajentamissuunnalle on suunniteltu ratalinjaus ja sen risteämiset teiden kanssa sekä pysäkkien alustavat sijainnit ja määrät. Suunnittelussa on määritelty periaate raitiotien sijainnista katupoikkileikkauksessa sekä säilytysvarikoiden ja sähkönsyöttöasemien alustava sijainti.


Pirkkalan ratahaara

Tampereelta Pirkkalaan raitiotien ratavaraus kulkee Hatanpään valtatietä ja Nuolialantietä pitkin Suupalle, jossa on päätepysäkki. Turrin ja lentoaseman suunta huomioidaan maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelussa niin, ettei raitiotien laajentuminen näihin suuntiin esty pitkällä aikavälillä.

Pirkkalan valtuusto on valinnut Pirkkalan linjausvaihtoehdon raitiotielle 9.11.2020 (valtuuston päätös 9.11.2020 § 90)

Kartta seuturatikan valituista reiteistä Tampereen seudulla.


Hankesuunnitteluvaihe käynnistymässä

Seudullisen yleissuunnitelman yhteydessä laadittiin alustava aikataulu raitiotiejärjestelmän jatkorakentamisen aikataulusta ja totetutusjärjestyksestä. Arvio aikataulusta ilmenee alla olevasta kartasta.

Raitiotiejärjestemän kehittäminen edellyttää suunnittelun jatkamista. Kehitystyö on osa Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion kesken allekirjoitettua maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta (MAL-sopimus). Päätöksiä raitiotien laajentamisesta kunnissa ei ole vielä tehty. Suunnittelu jatkuu hankesuunnittelun käynnistämisellä.


Ratalinja Koilliskeskus - Suuppa

Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan tavoitteena on käynnistää hankesuunnittelu välille Koilliskeskus - Suuppa syksyllä 2021. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankesuunnitelmien hyväksymisestä päättävät Tampereen kaupungin sekä Pirkkalan kunnan valtuustot.

Mikäli valtuustot hyväksyvät hankesuunnitelmat, etenee seuturatikkahanke rakennussuunnitteluvaiheeseen. Tämän hetkisen aikataulun mukaan varsinainen rakentamispäätös on mahdollista tehdä vuoden 2024 loppupuolella ja varsinainen rakentaminen voisi alkaa vuonna 2025.

Tampereen seuturatikan yleissuunnitelman mukainen rakentamisaikataulu Tampereen seudulla.