Rantaniityn puiston puistosuunnitelma nähtävillä

Rantaniityn puiston puistosuunnitelmaehdotus pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 ja 46 §:n perusteella 5.-19.1.2022 internetsivujen lisäksi Pirkkalan kunnan asiointipisteessä, osoitteessa Koulutie 1.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisina 19.1.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen:
Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001
33961 Pirkkala

tai sähköpostitse: kirjaamo@pirkkala.fi.

 

Suunnitelma

Suunnitelma sisältää venerannan ja puistoalueen muutostyöt. Rantaniityn uimarannalle ei tehdä muutoksia, mutta se kuuluu olennaisena osana uutta puistokokonaisuutta.

Alueen kasvillisuutta siistitään, raivataan ja poistetaan tarpeen mukaan. Rantareitin varteen istutetaan puurivistiö lähelle tontin rajaa.

Rantaniityn juhlatalon pihassa oleva vanha katos puretaan. Asfaltoitu alue säilytetään ja siihen on suunniteltu sijoitettavaksi pöytä-penkkiryhmiä.


Veneranta

Lunnonrantainen veneranta puretaan. Sitä korvaamaan rakennetaan uuteen kohtaan 15 paikkainen soutuveneranta.


Vierasvenelaituri

Rantaniittyn edustalla on tarpeeksi syvää myös isompien sisävesilaivojen pysähdyksiin. Suunnitelmassa on varaus olemassaolevan laiturirakenteen parantamiselle sekä laajentamiselle. Lisäksi rantaan rakennetaan neljä paikkainen ponttonlaituri vierasveneille.