Rantaniityn puistosuunnitelma oli alkuvuodesta 2022 nähtävillä muistusten antamista varten. Suunnitelmaan saatiin runsaasti muistutuksia ja parannusehdotuksia, jonka vuoksi suunnitelmaa muokattiin ja se laitetaan uudelleen nähtäville 17.8.-7.9.2022.

Nähtävillä olleet suunnitelmat löytyvät sivun alaosasta, avattavista sisällöistä. Yhdyskuntalautakunnan hyväksynnän jälkeen tuodaan lopullinen suunnitelma tälle sivulle.

 

Suunnitelma

Suunnitelma sisältää venerannan ja puistoalueen muutostyöt. Rantaniityn uimarannalle ei tehdä muutoksia, mutta se kuuluu olennaisena osana uutta puistokokonaisuutta.

Alueen kasvillisuutta siistitään, raivataan ja poistetaan tarpeen mukaan. Rantareitin varteen istutetaan puurivistö lähelle tontin rajaa.

Rantaniityn juhlatalon pihassa oleva vanha katos puretaan. Asfaltoitu alue säilytetään ja siihen on suunniteltu sijoitettavaksi pöytä-penkkiryhmiä.


Veneranta

Lunnonrantainen veneranta puretaan. Sitä korvaamaan rakennetaan uuteen kohtaan 15 paikkainen soutuveneranta.


Vierasvenelaituri

Rantaniittyn edustalla on tarpeeksi syvää myös isompien sisävesilaivojen pysähdyksiin. Suunnitelmassa on varaus olemassaolevan laiturirakenteen parantamiselle sekä laajentamiselle. Lisäksi rantaan rakennetaan ponttonlaituri muutamalla vierasveneelle.