Hankkeessa tuodaan saman katon alle alueella olemassa olevien Naistenmatkan koulun (0-6 -luokkien koulu) ja Suupanniityn koulun (7-9 -luokkien koulu) opetus. Lisäksi hanke sisältää varhaiskasvatuksen ja nuoriso- ja kulttuuripuolen tiloja sekä monitoimitilan kokous-, koulutus- ja kulttuurikäyttöön. Rakennukseen sijoitetaan myös muun muassa kunnan kriisiajan johtokeskus.

Kampuksella tulee toimimaan:

  • Varhaiskasvatuksessa 168 laskennallista hoitopaikkaa
  • Esi- ja alkuopetuksessa noin 200 lasta
  • Koulutalossa noin 1 000 oppilasta
  • Henkilöstöä noin 200

Kampuksen tiloja tullaan käyttämään laajasti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat Pirkan opisto sekä paikalliset yhdistykset. Kulttuuritilaa on tarkoitus käyttää pirkkalalaisten toimijoiden esiintymistilana ja lisäksi sitä voidaan vuokrata kaupallisille toimijoille.