Pereensaaresta kuntalaisten yhteinen puisto- ja virkistysalue

Pereensaareen on suunnitteilla kaikille kuntalaisille yhteinen, luonnonmukainen ja monipuolisia toimintoja sisältävä vapaa-ajanviettopaikka. Saareen on suunnitteilla muun muassa viljelypalstoja, kävely- ja pyöräilyreittejä, peli- ja kuntoilualue, nuotiopaikka ja myöhemmin suunniteltava venesatama. Saaren rantoja kiertävä metsä ja muitakin alueita on tarkoitus säilyttää luonnonmukaisina.


Rakentaminen etenee

Pereensaaren puiston työt ovat edenneet suunnitellusti. Alueen kulkuväylät sekä vesihuolto on rakennettu kevään 2022 aikana. Työt jatkuvat ensi vuonna muun muassa kuntoilupaikan rakentamisella.

Alueen yhteistyökamppani; Saarni Kiinteistöt Oy on aloittanut saareen tulevan Padel-kentän rakentamisen, ja sen on arvioitu valmistuvan kesällä 2022.


Yhteistyökumppani palveluiden toteuttajaksi

Pereensaaren palveluiden kehittäjäkumppaniksi on valittu Saarni Kiinteistöt Oy. Toimijan tarkoituksena on toteuttaa virkistys-, matkailu -ja ravintolapalveluita Pereensaaren alueelle.