Pereensaaresta kuntalaisten yhteinen puisto- ja virkistysalue

Pereensaareen on suunnitteilla kaikille kuntalaisille yhteinen, luonnonmukainen ja monipuolisia toimintoja sisältävä vapaa-ajanviettopaikka. Saareen on suunnitteilla muun muassa viljelypalstoja, kävely- ja pyöräilyreittejä, peli- ja kuntoilualue, nuotiopaikka ja myöhemmin suunniteltava venesatama. Lisäksi kunta neuvottelee parhaillaan vuokrasopimuksista alueelle mahdollisesti palveluja toteuttavien yrittäjien kanssa. Saaren rantoja kiertävä metsä ja muitakin alueita on tarkoitus säilyttää luonnonmukaisina.


Tutustu alustavaan puistosuunnitelmaluonnokseen

Pereensaaren puistosuunnitelma on valmistumassa kevään 2021 aikana.

Alustava puistosuunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelmaa esitellään alla näkyvällä videolla. Alustavista suunnitelmista pyydettiin palautetta kuntalaisilta ennen varsinaista luonnosvaihetta. Kysely ideoista ja kehitysehdotuksista oli täytettävissä 24.2.2021 saakka.

Palautteita tuli runsaasti ja ne ovat käsittelyssä kunnassa. Kehitysehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan varsinaiseen luonnokseen. Kooste kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan tällä sivulla sen valmistuttua.

Esittelyvideon pituus on noin 15 minuuttia.


Puistosuunnitelmaluonnos nähtäville virallisesti myöhemmin

Luonnos on tulossa virallisesti nähtäville maaliskuussa 2021. Tällöin suunnitelmasta voi jättää muistutuksia. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.