Kuvassa Tredun yrityskoordinaattori Sami Heikkilä (vas.), Pirkkalan työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivinen ja elinkeino- ja hankejohtaja Ahti Laakso

Kuvassa Tredun yrityskoordinaattori Sami Heikkilä (vas.), Pirkkalan työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivinen ja elinkeino- ja hankejohtaja Ahti Laakso

Työllisyyskokeilu ja Tredu-yhteistyö tehostavat Pirkkalan työllisyydenhoitoa

22.2.2018

Elokuussa aloitettu työllisyyskokeilu on tuottanut Pirkkalassa rohkaisevia tuloksia. Työttömyys on laskenut ja on nyt kaupunkiseudun alhaisin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa työllisyysneuvontaan. Helmikuun 21. päivä solmittu yhteistyösopimus Tredun kanssa pyrkii myös kehittämään työllisyydenhoitoa ja lisäämään työllistymisen mahdollisuuksia.

Pirkkalan kunnassa aloitettiin 1.8.2017 työllisyyskokeilu, jonka tavoitteena on ollut vähentää etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä. Jokaiselle kohderyhmään kuuluvalle työttömälle on nimetty henkilökohtainen omavalmentaja, jolta on ollut mahdollista saada opastusta ja neuvontaa työhaussa sekä muuta työllistymistä tukevaa palvelua. Työllisyyskokeilun on määrä jatkua tämän vuoden loppuun saakka.

Pirkkalassa kohderyhmään kuuluvia työttömiä on tällä hetkellä noin 600. Lähes kaikki kokeilussa mukana olevat työttömät on tavoitettu, ja he ovat tavanneet omavalmentajansa kanssa kerran tai useammin.  Kokeilun tulokset näkyvät työllisyyden parantumisena jo nyt. Työttömyys on laskenut vuoden takaiseen verrattuna yli kolme prosenttiyksikköä ja on 20. helmikuuta julkistetussa työllisyystilastossa kaupunkiseudun alhaisin: 7,1 % eli 670 työtöntä.

”Työllisyyskokeilu on otettu hyvin vastaan niin työttömien keskuudessa kuin paikallisissa yrityksissäkin. Koska työllisyyden kehitys on näin lupaavaa, toivomme että työllisyyskokeilua päästäisiin jatkamaan tämän vuoden jälkeenkin”, toteaa työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivinen.

Työllisyyspalveluille kiitosta henkilökohtaisesta palvelusta

Työllisyyskokeilun valtteina ovat olleet henkilökohtainen ja aikaisempaa nopeampi palvelu. Yksilöllisiä työllistymismahdollisuuksia on etsitty yhteistyössä asiakkaan, omavalmentajan ja lisätyövoimaa tarvitsevien yritysten kanssa. Niille asiakkaille, joille työtä ei ole pystytty tarjoamaan, on voitu osoittaa koulutusmahdollisuuksia ja muita työllistymistä edistäviä palveluja.

”Asiakkaat ovat kiitelleet työllisyyspalveluita siitä, että heidät on tavattu henkilökohtaisesti ja heitä on kuultu. Osa asiakkaistamme ei hyödy monipuolisista sähköisistä työllisyyspalveluista vaan tarvitsevat nimenomaan kasvokkain tapahtuvia tapaamisia. Juuri näitä olemme nyt kokeilun myötä pystyneet tarjoamaan.”, Kivinen kertoo.

Tredu-yhteistyö lisää ja monipuolistaa mahdollisuuksia

Pirkkalan kunta ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu solmivat 21.2.2018 kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää alueen elinkeinoelämää ja työllisyyden hoitoa sekä lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Työllistymisen mahdollisuuksia edistetään muun muassa ammatillisella koulutuksella ja työssä oppimisella. 

”Pyrimme yhteistyössä Tredun yrityskoordinaattoriksi nimetyn Sami Heikkilän kanssa saattamaan yhteen innokkaat työnhakijat ja kiinnostuneet yritykset. Pirkkalassa toimivat yritykset ovat jo ennen työllisyyskokeilua osoittaneet laajalti kiinnostusta kunnan joustavia työllisyyspalveluita kohtaan. Nyt kokeilussa työllistymiseen liittyvä päätöksenteko on ollut aikaisempaa nopeampaa. Uskon, että yhteistyössä Tredun kanssa luomme vielä aiempaa enemmän työllistymismahdollisuuksia asiakkaillemme.”, Kimmo Kivinen toteaa.

Työllisyyskokeilun onnistuneista tuloksista voi lukea lisää Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindbergin ja työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksasen blogi-kirjoituksesta 15.2.2018 ”Työllisyyden kuntakokeilussa aktiivimalli toteutuu lähipalveluna ja työttömän ehdoilla”.

Myös MTV uutisoi työllisyyskokeilun erinomaisista aktivointiasteista 18.2.2018.

« Takaisin