Suupantien vesihuolto- ja pintaurakka tehdään kesän 2022 aikana. Urakka sisältää Suupantiellä vesihuolto- ja kadunrakennustöitä ajoradalla sekä molemminpuolin kulkevilla kevyen liikenteen väylillä.


Urakkasisältö

Suupantien pinnan korkeusasema muutetaan vastaamaan tulevia ja keskustakortteliin rakentuneita rakennuksia sekä kulkua myöhemmin valmistuvalle uudelle Viistokujalle.

Vinopysäköintipaikat muutetaan kadunvarsipysäköintipaikoiksi. Suupantie saa paikoin uuden betoni- ja luonnonkiveyksen sekä graniittiset reunakivet.

Suupantien 6 edustan kiviportaita jatketaan ja kyseiselle kiinteistölle ja katualueelle kulku rajataan tarkemmin.

Vesijohto-, jätevesi ja hulevesilinjoja kaivoineen uusitaan


Vaikutukset alueella

Pirkkala 100-vuotta juhlavuoteen liittyvien keskusta-alueen tapahtumien vaikutukset huomioidaan rakentamistyössä. Tapahtumien aikana ei tehdä töitä, joista aiheutuu melua, pölyä, kulkemisen esteitä tai muutakaan haittaa alueen tapahtumille.

Jalankulku- ja pyöräliikenteelle järjestetään koko urakan ajan turvallinen ja esteetön kulkuyhteys. Vähintään toinen Suupantien kevyen liikenteen väylä pidetään koko ajan käytössä ja pinnoitetulla pinnalla urakan aikana.

Suupantien varrella olevat asuinkiinteistöjen ja liiketilojen sisäänkäynnit pysyvät saavutettavissa niiden käyttäjille. Liiketilojen pysäköintipaikat, taksitolpat ja linja-autopysäkit pysyvät pääsääntöisesti käytettävissä, ja niiden väliaikaisesta siirrosta tai katkoksista tiedotetaan etukäteen. Urakoitsija tiedottaa myös tarvittavista vedenjakelukatkoksista ja muuttuvista liikennejärjestelyistä töiden edetessä.


Työaika

Työtä tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7–16 välisenä aikana.