Toivion koulun edustalla oleva suojatie koetaan turvattomaksi. Aamuisin ja iltapäivisin Korpitien ja Saukontien liittymässä liikkuu paljon autoja runsaan saattoliikenteen vuoksi. Risteysalue on ahdas ja paikoin näkemät ovat heikot. Suojatie on suunniteltu korotettavaksi. Korotus toimii hidasteena ja lisää koululaisten havaittavuutta.


Suunnitelma nähtävillä

Korpitien katusuunnitelmatäydennysehdotus pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 ja 46 §:n perusteella 22.9. - 6.10.2021 internetsivujen lisäksi Pirkkalan kunnan asiointipisteessä, osoitteessa Koulutie 1.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisina 6.10.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen:
Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001
33961 Pirkkala

tai sähköpostitse: kirjaamo@pirkkala.fi.

Lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikka, antti.reinikka@pirkkalafi, tai puh. 040 133 5603.