Pirkkalan kunta on aloittanut Killontien katu- ja vesihuollon peruskorjauksen suunnittelun. Peruskorjaus on jatkoa alueella käynnissä olevalle Killontorintien peruskorjaukselle. Yleiskartta työalueesta 13.6.2023  (pdf).

Suunnitteluun liittyen alueella tehdään alustavia viemärikuvauksia ja katselmuksia kesän 2023 aikana.


Katselmus asukkaille

Suunnittelua ja rakentamista varten alueella pidetään katselmus, johon asukkaiden toivotaan osallistuvan. Katselmuksessa kuljetaan kunnan ja suunnitteluorganisaation kanssa katu päästä päähän, vastataan mahdollisiin esiin tuleviin kysymyksiin, pyritään kartoittamaan nykyisiä, olemassa olevia järjestelmiä kiinteistöillä ja keskustellaan saneerauksesta vapaamuotoisesti.

Katselmuksen ajankohta: torstai 17.8.2023 klo 14.30–16.30

Katselmuskierros aloitetaan Killontorilta edeten koko katu läpi. Jokainen voi osallistua katselmukseen oman kiinteistönsä kohdalla. Asukkaille jaetaan erillinen tiedote katselmuksesta postilaatikoihin.


Katusuunnitelmat nähtäville

Killontien saneerauksen katusuunnitelmia laaditaan parhaillaan ja niiden valmistuttua, laitetaan ne nähtäville muistutusten antamista varten loppusyksyn 2023 aikana. Katusunnitelmat hyväksyy yhdyskuntalautakunta.


Urakka-aika

Varsinainen urakka on tarkoitus aloittaa myöhemmin vuoden 2024 aikana.