Yrittäjät

Olettehan muistaneet hakea seuraavia tukia, joiden hakuaika päättyy 30.11.2022.

Polttoainetuki

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Polttoainetuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. Tukia haetaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Tutustu tukihakemukseen.

Uusiutuvan energian käyttöönottotuki

Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat edelleen hakea tukea, jolla voi kattaa kolmasosan uusiutuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuksista. Tuella voi hankkia esimerkiksi aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa. Maaseudulla toimiva, maataloustuotteita jalostava yritys voi saada tukea 35 prosenttia investoinnin kustannuksista ja muu maaseutuyritys 30 prosenttia. Investointi uusiutuvaan energiaan ei edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet. Tukihaku uusiutuvan energian investointeihin avataan uudelleen ensi vuoden puolella, mutta aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Tutustu tukihakemukseen.

Seuraavien tukien hakemusaika ei ole myöskään vielä päättynyt:

Työpaikkojen latauspisteavustus

ARA voi myöntää vuosina 2022 ja 2023 avustuksia työpaikoille asennettaviin sähköautojen latauslaitteisiin. Avustuksiin varattaisiin vuosittain 1,5 miljoonaa euron määrärahat. Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnissa.

Tuet vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan

Tukea voi hakea täyssähköautojen ja kuorma-autojen hankintatuen ja muuntotuen osalta ajalla 1.1.2022 – 31.3.2023 sekä pakettiautojen hankintatuen osalta ajalla 1.1.2022 – 31.12.2022. Tutustu tukihakemuksiin.

Aloittavat yritykset

Aloittavien yrittäjien neuvontapalveluista huolehtii Ensimetrin yritysneuvoja Jari Myllymäki.

Ensimetri tarjoaa

  • mahdollisuuden testauttaa liikeideasi luottamuksellisesti eri alojen ammattilaisilla
  • apua liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman muotoiluun ja tarkentamiseen
  • maksutonta palvelua yrityksen perustamiseen ja viranomaisasiointiin liittyen
  • mahdollisuuden maksuttomaan tapaamiseen tarvitsemiesi asiantuntijoiden kanssa
  • suosituksia, ohjeita ja lausuntoja tukien ja rahoituksen järjestämiseksi
  • vertailutietoa ja osaamista jo menestyvien yritysten toiminnasta

Maaseutuasiat

Pirkkalan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviä hoitaa Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue. Keskeisimmät tehtävät ovat maataloustukiasioiden hoitaminen, maaseutuyritysten kehittäminen ja valvonta- ja tarkastustehtävien sekä vahinkoarvioiden suorittaminen.

Maaseutumaisten alueiden kehittämiseen on mahdollista saada Leader-tukea. Tukimahdollisuuksista saa lisätietoa Kantri ry:stä, joka on Leader-ohjelman paikallinen toimintaryhmä.

Pirkkalan kunnan hoidossa ovat seuraavat asiat:

  • A.R.Winterin pienviljelysrahaston laina-asiat
  • Omatoimiraha-avustusasiat
  • Leader-asioiden perusneuvonta

Pirkkalan maaseutuasioiden yhteyshenkilönä toimii Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutuasiamies Katariina Tarkkio p. 050 383 4100.