Yksityisteillä tarkoitetaan yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityistielain mukaisena tienpitäjänä toimii tiekunta.

Hoitoavustukset

Pirkkalan kunta avustaa yksityistiekuntien tienhoitoa kahdella vaihtoehtoisella avustusmallilla:

  • rahallisella avustuksella (avustusmalli 1)
  • rahallisella avustuksella ja hoitoluokan 3 mukaisen talvihoidon järjestämisellä (avustusmalli 2)

Avustusmalli valitaan aina kolmen vuoden ajaksi. Viimeksi valittu malli on ajalle 1.10.2021 - 30.9.2024. 

Peruskorjausavustukset

Kunta myöntää rahallista avustusta yksityisteiden peruskorjaukseen määrärahojen puitteissa. Avustuksen määrä on pääsääntöisesti 20 % toteutuneista ja hyväksytyistä arvonlisäverollisista kustannuksista, avustusosuus voi vaihdella hankkeiden mukaan. Avustuspäätökset tekee yhdyskuntalautakunta.

Hakemus tehdään vapaamuotoisena. Hakemukseen liitetään hankkeen suunnitelmat sisältäen aikataulutiedot ja kustannusarvio.

Avustus tulee hakea hyvissä ajoin ennen hankkeen toteuttamista. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen.

Peruskorjausavustusta ei myönnetä tienhoitotöihin. Avustus maksetaan hyväksyttyjä ja maksettuja laskuja vastaan.

Lue lisää yksityisteiden hoito- ja peruskorjausoppaasta.

Muutokset tiekunnan tiedoissa

Mikäli tiekunnan tiedoissa on tapahtunut muutoksia tai kyseessä on uusi tiekunta, pyydämme ottamaan yhteyttä kuntaan tiemestari Markku Koskiseen tai sähköpostitse: yhdyskuntatoimisto@pirkkala.fi.