Poissaolot ja myöhästymiset

Poissaolot ja niiden selvittäminen

Lukiolaisen velvollisuus on osallistua opetukseen.

Mikäli opiskelija sairastuu, huoltaja selvittää opiskelijan sairauspoissaolon jo mielellään saman päivän aamuna Wilmaan. Myös täysi-ikäinen opiskelija ilmoittaa sairauspoissaolosta ryhmänohjaajalle saman päivän aamuna Wilma-viestillä. Muut kuin sairaudesta johtuvat poissaolot (esim. lomamatkat ym.) pitää anoa etukäteen Wilmasta löytyvällä lomakkeella.

Jos opiskelijalla on joltakin kurssilta kolme selvittämätöntä tai luvatonta poissaoloa, hänen kanssaan käydään keskustelu aineenopettajan kanssa. Tieto tästä kerrotaan myös ryhmänohjaajalle.

Kuudennesta poissaolosta kurssi keskeytyy, jos opiskelijalla ei ole terveydenhuollon ammattilaisen todistusta sairauspoissaolosta. Päättöviikon sairauspoissaoloista (3 x 75 min) tulee aina esittää terveydenhuollon ammattilaisen todistus.

Luvallisia etukäteen anottuja poissaoloja ei lasketa tähän.

Myöhästymiset

Tunneille saavutaan täsmällisesti. Jos opiskelija saapuu myöhässä, hän pääsee tunnille 15 minuuttia tunnin alkamisen jälkeen. Tästä merkitään hänelle Wilmaan myöhästyminen. Mikäli opiskelija saapuu vielä myöhemmin, hän pääsee tunnille, mutta hänelle merkitään poissaolo.

Jos opiskelija myöhästyy neljännen kerran saman kurssin oppitunnilta, hänelle merkitään Wilmaan poissaolo.