Hyppää sisältöön
Pirkkala logo

Vastaa kyselyyn vammaisten digiosallisuuden kokemuksista

7.1.2022
Kategoria: Terveys ja tuki Pirkkala Terveys ja tuki Vesilahti
piktogrammi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE toteuttaa kyselyn, jossa kartoitetaan vammaisten ihmisten digitaalisen ja teknologisen osallisuuden kokemuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kysely on suunnattu Suomessa asuville, täysi-ikäisille kuulo-, liikunta- ja näkövammaisille. Kohderyhmänä ovat siis henkilöt, joilla on vammastaan johtuvia fyysisiä rajoitteita, mutta ei esimerkiksi ymmärrykseen tai käyttäytymiseen vaikuttavia tiloja.

Tutkimuksessa kartoitetaan Suomessa asuvien, täysi-ikäisten kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten digitaalisen osallisuuden tilannetta yhteiskunnassamme sekä selvitetään muun muassa saavutettavuuteen liittyviä käytännön haasteita ja mahdollisuuksia. Kohderyhmältä kerätyn kyselyaineiston perusteella luodaan tilannekuva, jonka kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun saadaan konkretiaa ja epäkohtiin voidaan puuttua muun muassa päätöksentekijöiden ja palveluntarjoajien toimesta.

Tutkimuksen toteuttaa tutkijatohtori Tuuli Keskinen Tampereen yliopistosta. 

Kyselyyn pääset tästä linkistä


Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa. Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, työmarkkinajärjestöjen sekä alue- ja paikallishallinnon edustajista.


Pirkkalan yhteistoiminta-alueen vammaisneuvostot

Pirkkalan vammaisneuvosto on vammaisjärjestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteistyöelin. Neuvosto on vammaisuuden asiantuntija ja vaikutuskanava yhteiskuntaan ja päätöksentekoon.

Vesilahden vammaisneuvoston sivut löydät täältä