Pienten askelten polkuja-hanke

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käynnissä liikuntahanke. 
Hankekoordinaattorina toimii Piia Koskinen.


Luku-iloa hanke 

Varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa on käynnissä Lukuiloa-hanke.  Hanketyöntekijöinä toimii varhaiskasvatuksen puolella Sanna Hildén ja esi- ja alkuopetuksessa Leena Jalonen sekä Päivi Mäkelä. 

Lukuiloa-hankkeen tarkoituksena on lisätä lasten kiinnostusta ja innostusta lukemiseen. Tavoitteena on lukumyönteisen toimintakulttuurin ja lukemiseen innostavien oppimisympäristöjen kehittäminen. Lisäksi kirjaston mahdollisuudet otetaan parempaan käyttöön yhteistyötä lisäämällä. Vanhemmat otetaan mukaan hankkeeseen jakamalla tietoa lukemisen tärkeydestä ja haastamalla koteja erilaisiin lukemisen kampanjoihin. Lukuiloa-hanke on osa hallituksen lukuliike-ohjelmaa. 

Tietoa lukuliikkeestä perheille.

Kirjaston sivusto vanhemmille.

10 faktaa lukemisesta


Digi tutuksi

Varhaiskasvatuksessa on käynnistynyt Digi tutuksi-hanke, jossa hanketyöntekijänä toimii Sanna Kannisto. 

Hankkeen tavoitteena on lasten tvt-osaamisen, medialukutaidon sekä ohjelmointiosaamisen kehittäminen. Lisäksi hanketyöntekijä ohjaa, opastaa ja kouluttaa henkilöstöä huomioimaan
varhaiskasvatuksessa digitaalisen oppimisympäristön lasten kasvatuksessa ja opetuksessa. Pedagogisen toiminnan
suunnittelussa hyödynnetään Uudet lukutaidot-ohjelman materiaalia.

Uudet lukutaidot


Hanketyöntekijät