Kadun saneerauksessa uusitaan kadun rakenne ja vanhaa vesihuoltoa. Kuivatusta parannetaan ja hulevesiviemäriä rakennetaan puuttuvalle osuudelle. Puiset valaisinpylväät uusitaan ja siirretään. Myös uudempiin pylväisiin vaihdetaan LED-valaisimet.

Kadun leveys ei muutu, mutta sen linjaus siirtyy hieman. Katu sijoittuu katualueen keskelle. Useassa kohdassa kadun pintaa lasketaan hieman kuivatuksen parantamiseksi. Kurikantien ja Taistonkujan väliselle osuudelle tehdään katualueen kapeuden vuoksi reunakivet molemmille puolille. Ajohidasteet muutetaan pitkiksi korokkeiksi ja niiden paikkoja muutetaan. Taistonkujan, Kivihaankujan ja Spårentien liittymiin tehdään pieniä muutoksia. Kurikantien alussa oleva kapea kevyen liikenteen väylä Naistenmatkantien ja Vanhatien välillä muutetaan turvallisuussyistä jalkakäytäväksi.

Kadun rakenne, vesihuolto ja valaistus suunnitellaan katusuunnitelman hyväksynnän jälkeen myöhemmin.


Käynnissä oleva työvaihe

Urakka on alkanut syksyllä 2022 katu- ja vesihuoltosaneeraustöillä. Kaivuutöitä jatketaan alueella niin kauan kuin säät sallivat. Talven jälkeen töitä jatketaan taas keväällä maan sulaessa.

Tien asfaltointi- ja viimeistelytyöt jäävät syksyyn ja urakan on määrä valmistua kokonaisuudessaan loppusyksyn 2023 aikana.


Tie poikki työn ajan

Vanhatie on suljettu kululta Vanhatie 1:n kohdalla. Kiinteistöille kulku tapahtuu Mäkikadun tai Kurikantien liittymän kautta. Sulku avataan, kun työt jäävät talvitauolle. Kun työt keväällä 2023 jatkuvat, suljetaan kulku uudelleen. Alkavista työvaiheista, joista voi olla häiriöitä alueella, uutisoidaan erikseen kunnan internetsivuilla.