Kadun saneerauksessa uusitaan kadun rakenne ja vanhaa vesihuoltoa. Kuivatusta parannetaan ja hulevesiviemäriä rakennetaan puuttuvalle osuudelle. Puiset valaisinpylväät uusitaan ja siirretään. Myös uudempiin pylväisiin vaihdetaan LED-valaisimet.

Kadun leveys ei muutu, mutta sen linjaus siirtyy hieman. Katu sijoittuu katualueen keskelle. Useassa kohdassa kadun pintaa lasketaan hieman kuivatuksen parantamiseksi. Kurikantien ja Taistonkujan väliselle osuudelle tehdään katualueen kapeuden vuoksi reunakivet molemmille puolille. Ajohidasteet muutetaan pitkiksi korokkeiksi ja niiden paikkoja muutetaan. Taistonkujan, Kivihaankujan ja Spårentien liittymiin tehdään pieniä muutoksia. Kurikantien alussa oleva kapea kevyenliikenteenväylä Naistenmatkantien ja Vanhatien välillä muutetaan turvallisuussyistä jalkakäytäväksi.

Kadun rakenne, vesihuolto ja valaistus suunnitellaan katusuunnitelman hyväksynnän jälkeen myöhemmin.