Kadun saneerauksessa uusitaan kadun rakenne ja vanhaa vesihuoltoa. Kuivatusta parannetaan ja hulevesiviemäriä rakennetaan puuttuvalle osuudelle. Puiset valaisinpylväät uusitaan ja siirretään. Myös uudempiin pylväisiin vaihdetaan LED-valaisimet.

Kadun leveys ei muutu, mutta sen linjaus siirtyy hieman. Katu sijoittuu katualueen keskelle. Useassa kohdassa kadun pintaa lasketaan hieman kuivatuksen parantamiseksi. Kurikantien ja Taistonkujan väliselle osuudelle tehdään katualueen kapeuden vuoksi reunakivet molemmille puolille. Ajohidasteet muutetaan pitkiksi korokkeiksi ja niiden paikkoja muutetaan. Taistonkujan, Kivihaankujan ja Spårentien liittymiin tehdään pieniä muutoksia. Kurikantien alussa oleva kapea kevyenliikenteenväylä Naistenmatkantien ja Vanhatien välillä muutetaan turvallisuussyistä jalkakäytäväksi.

Kadun rakenne, vesihuolto ja valaistus suunnitellaan katusuunnitelman hyväksymisen jälkeen.


Suunnitelma nähtävillä

Vanhatien katusuunnitelmaehdotus pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 ja 46 §:n perusteella 5.-19.1.2022  internetsivujen lisäksi Pirkkalan kunnan asiointipisteessä, osoitteessa Koulutie 1.


Suunnitelmaehdotus

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisina 19.1.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen:
Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001
33961 Pirkkala

tai sähköpostitse: kirjaamo@pirkkala.fi.