Valtuusto-ohjelma sisältää Pirkkalan valtuuston keskeiset kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat linjaukset vuosille 2017–2021.

Valtuusto-ohjelman esiin nostamat keskeiset teemat ovat työ, talous, ympäristö, hyvinvointi ja asenne. Työ on toiminnan perusta, joka yhdessä hyvän taloudenpidon kanssa mahdollistaa laadukkaat palvelut. Rakennettu ja rakentamaton ympäristö luo toiminnalle turvalliset puitteet. Nykyaikaiset asiakaslähtöiset perusturva- ja sivistyspalvelut lisäävät hyvinvointia. Rohkea ja ennakkoluuloton asenne tuo tulosta.

Pirkkalan valtuusto-ohjelma on valmisteltu valtuustokauden alussa pormestarin johdolla valtuustoryhmien yhteistyönä ja kaikki valtuustoryhmät ovat sen allekirjoittaneet. Valtuusto-ohjelma ilmaisee Pirkkalan valtuustoryhmien yhteisen tahtotilan.

Pirkkalan kunnan strategian päivitys vuosille 2018–2022 pohjaa valtuusto-ohjelman linjauksiin. Linjaukset jalostuvat tavoitteiksi ja edelleen konkreettisiksi toimintasuunnitelmiksi. Näin poliittinen ohjaus yhdistyy päivittäiseen työhön kuntalaisten hyväksi.

Valtuusto seuraa säännöllisesti valtuusto-ohjelman toteutumista ja varautuu päivittämään ohjelmaa, mikäli toimintaympäristön muutokset sitä edellyttävät.