Valitse sivu

Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali 2024

Suomessa järjestetään presidentinvaali sunnuntaina 28.1.2024. Mikäli joku ehdokkaista saa yli puolet annetuista äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Presidentinvaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.–23.1.2024 ja ulkomailla edustoissa 17.–20.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys on kotimaassa 31.1.–6.2.2024 ja ulkomailla edustoissa 31.1.–3.2.2024.

Äänioikeus presidentinvaalissa

Äänioikeutettu presidentinvaalissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 28.1.2024 täyttää 18 vuotta.

Presidentinvaalin äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Presidentinvaalin 2024 äänioikeusrekisteri poimitaan väestötietojärjestelmästä 8.12.2023. Mikäli äänioikeutettu muuttaa tämän jälkeen, vaalipiiri ja äänestyspaikka määräytyvät aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Presidentinvaalin vaalipäivänä 28.1.2024 ja 11.2.2024 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana äänestyspaikan voi valita vapaasti.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan äänioikeusilmoitus viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoituksen äänioikeudesta saa paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti.  

Presidentinvaalin ehdokkaat

Ehdokasasettelusta vastaa Helsingin vaalipiirilautakunta. presidentinvaalin ehdokasasettelu vahvistetaan 21.12.2023, jolloin ehdokkaat mm. saavat ehdokasnumeronsa. Lisätietoa presidentinvaaleista.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"