Pirkkalan kunnan vaakunassa esiintyy turkiskoro

Pirkkalan kunnan vaakunan on piirtänyt G.von Numers vuonna 1951. Vaakuna on sisäasiainministeriössä vahvistettu. Kilpi halkoinen ja turkiskorokatkoinen hopea-punainen. Turkiskoro viittaa pirkkalaisten entisen mahtavuuden perustaan, turkiskauppaan.

Vaakunassa esiintyvä ns. turkiskoro on kansainvälisenä heraldisena ilmaisuna saatu turkiseläimen häntää tyylittelevästä kuviosta. Aihe viittaa siis pirkkalaisten kuuluisiin pohjanretkiin.

Vaakunan käyttöluvista päättää Pirkkalan kunnan pormestari.


Pirkkalan nimikkolajit ovat Pirkkalankoivu ja siili

Pirkkalan nimikkolajiksi on valittu Pirkkalankoivu (Betula pendula f. bircalensis). Kunnan toinen nimikkolaji on siili.

Pirkkalankoivu