Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu käynnistyy toukokuussa

16.4.2018

Pirkkalan yhteistoiminta-alue (Pirkkala ja Vesilahti) osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeiluun vuoden 2018 aikana. Valinnanvapaus koskee perushammashoitopalveluja, joiden piirissä asiakas valitsee itse hoitopaikkansa kokeilussa mukana olevista palveluntuottajista.

Tampereen seudun kokeilussa isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki. Mukana ovat Tampereen ja Pirkkalan yhteistoiminta-alueen lisäksi Lempäälä, Nokia, Orivesi ja Valkeakoski.

Valinnanvapauskokeilun tarkoituksena on selvittää voidaanko suun terveydenhuollon palveluja tuottaa asiakaslähtöisemmin, laaja-alaisemmin sekä yhtenäisemmin toimintatavoin. Lisäksi pyritään kartoittamaan mahdollisuus tietojärjestelmien integrointiin.

Kokeilussa 18 vuotta täyttäneet asukkaat voivat valita kunnallisen palvelun sijaan kokeilussa mukana olevan yksityisen palveluntuottajan tai ammatinharjoittajan. Kokeilussa valinnanvapauden ulkopuolelle rajautuvat kouluterveydenhuollon ja laitoshoidon asiakkaat.

Asiakkailla on mahdollisuus valita samanaikaisesti yksi palvelutuottaja. Asiakkailta peritään julkisen suun terveydenhuollon voimassa olevat asiakasmaksut. Valinta tehdään vain kerran, eikä palveluntuottajaa voi vaihtaa kokeilun aikana.

Tampereen seudulla kokeiluun otetaan mukaan noin 4000 henkilöä. Määrä jakautuu kuntien kesken asukaslukujen mukaisesti siten, että Pirkkalasta ja Vesilahdesta voi kokeiluun päästä mukaan yhteensä 500 asukasta. Asiakkaat pääsevät valitsemaan sen jälkeen, kun palveluntuottajat ovat ilmoittautuneet mukaan kokeiluun ja heidät on hyväksytty palveluntuottajiksi. Näillä näkymin tämä ajoittuu toukokuun lopulle.

Valintamahdollisuuden tarkemmasta alkamisajankohdasta tiedotetaan toukokuun aikana.

Lisätietoa asiasta saa Tampereen kaupungin julkaisemasta tiedotteesta.

Lisätietoja antavat myös

Projektipäällikkö
Anna Maria Heikkinen
puhelin 044-4235237
sähköposti anna.heikkinen[at]tampere.fi

Projektisuunnittelija
Tiiu Airistola
puhelin 040-6673698
sähköposti tiiu.airistola[at]tampere.fi

« Takaisin