Puhelin saattaa soida toukokuussa asukastutkimuksen merkeissä

2.5.2019

Pirkkalan kunta toteuttaa toukokuussa asukastyytyväisyystutkimuksen jo viidennen kerran. Tänä vuonna tutkimukseen on lisätty kysymyksiä myös sähköisten palvelujen käytöstä. Tutkimus tehdään puhelinhaastatteluina, joihin pääsee vastaamaan 500 kuntalaista.

Pirkkalan kunnan asukastutkimus selvittää vuosittain kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihin ja Pirkkalaan asuinpaikkana.

Tänä vuonna tutkimukseen on lisätty osio sähköisten palvelujen käytöstä. Kuntalaisilta tiedustellaan mitä sähköisiä palveluja he ovat käyttäneet, millaisia asioita he haluaisivat hoitaa sähköisesti ja missä sähköisiä palveluja tulisi Pirkkalassa lisätä.

Asukastutkimuksen toteuttaa Innolink Research aikavälillä 6.5.–31.5. Tutkimuslaitos hankkii haastatteluita varten väestörekisteristä asukasotannan, joka noudattaa Pirkkalan asukasrakennetta.

Vuosittain samankaltaisena toteutettava tutkimus toimii kunnalle hyvänä mittarina palvelutason arvioimiseen. Tutkimuksessa esille tulleita asioita voidaan ottaa huomioon palvelujen järjestämisessä ja toimintatapojen suunnittelussa. Tuloksien avulla seurataan myös kuntastrategian mukaisten talousarvioon kirjattujen toimenpiteiden toteutumista.

Pirkkalan kunta julkaisee tutkimuksen tulokset verkkosivuillaan kesän aikana aiempien vuosien tapaan.

« Takaisin