Talousarvioesitys 2018: valokeilassa koulujen ja keskustan kehittäminen

2.11.2017

Kouluhankkeiden suunnittelu ja oppimisen kehittäminen nousevat valokeilaan Pirkkalan kunnan vuoden 2018 talousarviossa. Vaikka suuret investointitarpeet tuovat haasteita, talousarvio säilyttää hyvän palvelutason.

”Koulukeskuksen hankesuunnitelmassa tarkastellaan kuntakeskuksessa sijaitsevien Naistenmatkan alakoulun, yläkoulun, lukion ja vapaa-aikakeskuksen muodostaman kokonaisuuden tulevaisuutta. Myös Kirkonkylän koululle tehdään hankesuunnitelma ja Soljan lastentalon suunnittelu etenee”, kertoo Pirkkalan kunnan pormestari Marko Jarva.

”Ensi vuonna laitamme myyntiin kunnanviraston tontin koulukeskuksen vierestä. Elokuussa lainvoiman saanut kaava mahdollistaa monenlaisia ratkaisuja, jotka tarkentuvat neuvotteluissa. Koulukeskuksen alueen ja kunnanviraston tontin kehittäminen samanaikaisesti tarjoaa mahdollisuuden pohtia myös kunnanviraston tilatarpeita.”

Koulutus on muutenkin hyvin esillä ensi vuoden talousarviossa. Nuolialan koulun laajennustyö vie valtaosan, noin 6,2 miljoonaa euroa kunnan noin 8,4 miljoonan euron talonrakennusbudjetista. Lasten ja nuorten koulutuksessa panostetaan oppimisympäristöjen ja -materiaalien kehittämiseen sekä oppilaiden tukemiseen. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa lisätään. Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen esitetään yhteensä yhdeksää uutta vakanssia.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kehitetään koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa, ikääntyneiden asiakasohjausta ja matalan kynnyksen terveyspalveluja sekä otetaan avuksi hyvinvointiteknologiaa. Sote-palveluihin esitetään pääosin näiden palvelujen vahvistamista varten kuuden uuden vakanssin perustamista.

Yhteensä talousarvio sisältää 17 uutta vakanssia ensi vuodelle. Edellä jo mainittujen lisäksi uusia vakansseja ovat ympäristötarkastajan ja työllisyyspalveluiden palveluohjaajan virat.

”Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan myös esimerkiksi lisäämällä lapsille ja perheille kohdennettuja liikuntapalveluja. Frisbeegolfrataa on tarkoitus laajentaa kuudella väylällä. Vapaa-aikakeskukselle saadaan salibandykäyttöön sopiva matto. Kirjaston käyttäjiä ilahdutetaan pääkirjaston lehtilukusalin omatoimiaukioloajalla, joka alkaa vuodenvaihteessa”, nostaa Jarva esiin pienempiä valopilkkuja talousarviosta.

Talous kehittyy suotuisaan suuntaan

Kunnan taloustilanne on parantunut. Kuluvan vuoden aikana verotulot ovat kehittyneet positiivisesti, erityisesti yhteisöverotulot ovat kasvaneet. Myös työllisyystilanne on parantunut. Elokuussa alkaneen yritys- ja työllisyyspalveluiden alueellisen kokeilun myötä työnhakijoiden palveluiden kehittäminen jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Yritystonttien kysyntä on edelleen vilkasta. Yhdyskuntatekniikan investoinneissa painopiste on Vaittin ja Linnakallion yritysalueiden rakentamisessa. Maa-alueiden ostoon on varattu miljoona euroa. Katujen ja vesihuollon vuosittaisen kunnostusohjelman toteuttamista jatketaan. Esimerkiksi Naistenmatkantien ja Lentoasemantien risteyksen kiertoliittymän rakentaminen on talousarviossa huomioitu.

Koko kunnan käsittävän strategisen yleiskaavan laadinta käynnistyy ensi vuonna. Tavoitteena on myös työn alla olevan Toivion yleiskaavan valmistuminen.

Sähköisten palvelujen kehittäminen etenee monella alueella. Esimerkiksi terveyspalveluissa otetaan käyttöön virtuaalinen hoidontarpeen arviointi, chat-palvelu sekä virtuaalinen terveystarkastus ja -valmennus. Yhdyskunta-toimiala etenee sähköisten palvelu- ja tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönotossa. Katulupien hakeminen ja käsittely sähköistyy. Paikkatietovarannon kehittämishanke käynnistyy, ja aineisto on mahdollista myös julkaista avoimen karttapalvelun kautta.

Tilikausi 2018 jää alijäämäiseksi

Pirkkalan arvioidut verotulot ovat ensi vuonna 87 miljoonaa euroa. Verotulojen lasketaan kasvavan 3 prosenttia vuodesta 2017. Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroperusteet säilyvät ennallaan. Valtionosuuksien saadaan vuonna 2018 arviolta yhteensä 10,8 miljoonaa euroa, mikä on 2,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 muutostalousarviossa.

Käyttötalouden ulkoiset toimintatulot kasvavat 2,4 prosenttia ja toimintamenot 1,2 prosenttia. Vuosikate on positiivinen, noin 6,6 miljoonaa euroa. Tilikauden arvioitu alijäämä on 1,2 miljoonaa euroa. Alijäämää kasvattavat merkittävät poistot.

Lainakannan nettolisäys on 6,8 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä on vuoden 2018 lopussa noin 2500 euroa asukasta kohden.

Pirkkalan asukasluku kasvaa ensi vuonna arviolta 380 asukkaalla eli noin 2 prosenttia. Vuoden 2018 lopussa asukkaita arvioidaan olevan 19 793.

Pirkkalan kunnanhallitus käsittele talousarvioesityksen 6. marraskuuta. Valtuusto päättää talousarviosta 13. marraskuuta.

Lisätiedot

Marko Jarva
pormestari
044 486 1111
marko.jarva@pirkkala.fi

Petri Lätti
talousjohtaja
050 413 4019
petri.latti@pirkkala.fi

« Takaisin