Suupanniityn koulun liikuntapainotteiselle luokalle hakeutuminen

22.12.2017

Tulevana syksynä 7.vuosiluokan aloittavat oppilaat voivat hakea Suupanniityn koulun liikuntapainotteiselle luokalle. Lukuvuonna 2018–2019 liikuntapainotteisia luokkia on yksi ja sen oppilasmäärä on enintään 20 oppilasta. Liikuntapainotteisuuteen voivat hakeutua ensisijaisesti pirkkalalaiset ja tämän lisäksi Tampereen seutusopimuskunnissa asuvat kuudesluokkalaiset.

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Liikuntaluokka mahdollistaa liikuntasuuntautuneiden oppilaiden lisäeriyttämistä. Liikuntaluokan liikunnan lisätuntien opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on ohjata nuoria urheilijan polulla vahvistamalla liikunnallisia perusvalmiuksia kuten koordinaatiota, tasapainoa, liikkuvuutta, kehonhallintaa, lihaskuntoa, nopeutta ja kestävyyttä. Oppilaiden liikuntaosaamista tuetaan liikkumistaitojen lisäksi liikuntatietämyksellä esimerkiksi harjoittelun suunnittelusta, vaikutuksista, levon merkityksestä, ravinnosta ja terveellisistä elintavoista sekä liikkujan arjen rytmittämisestä. Urheilijan polun rakentamisessa korostetaan elämänhallintataitoja sekä opiskelun ja urheilun tasapainoa. Liikuntaluokkien toimintaan seurayhteistyö sopii luontevasti ja sitä voidaan hyödyntää opettajan harkinnan mukaisesti.

Suupanniityn koulun liikuntapainotusluokalla opiskelevilla oppilailla on liikuntaa seuraavasti:

Seitsemännellä luokalla oppilailla on liikuntaa 2 + 1 tuntia viikossa. Lisäksi oppilailla on henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus harjoitella omaa lajiaan yhtenä aamuna klo 8-10. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilailla on yhteisen liikunnan oppimäärän lisäksi liikunta sekä taito- ja taideaineiden valinnaisena (2 vv.) että valinnaisena aineena (2 vv.). Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilailla on henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti mahdollisuus valinnaisen liikuntatuntien puitteissa osallistua myös oman lajinsa harjoitteluun. Oman lajin harjoituksiin on mahdollista osallistua kahdeksannella luokalle kerran viikossa ja yhdeksännellä luokalla kaksi kertaa viikossa.

Liikuntapainotteisuudesta järjestetään tiedotustilaisuus huoltajille Suupanniityn koululla tiistaina 16.1.2018 kello 18. (os. Koulutie 8, RAK1 (keskellä pihaa oleva 2-kerroksinen L:n muotoinen rakennus), luokka 515.)

Liikuntapainotteiselle luokalle haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Viimeinen hakupäivä on sunnuntaina 21.1.2018. Hakuprosessiin liittyvät soveltuvuuskokeet järjestetään Pirkkalan vapaa-aikakeskuksella tiistaina 30.1.2018 ja keskiviikkona 31.1.2018 erikseen Wilmassa ja sähköpostitse ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

Oppilas ottaa soveltuvuuskokeeseen mukaan mahdollisen valmentajan lausunnon.

Lisätiedot

Liikunnan lehtori Juha-Pekka Männistö 040 572 0669, juha-pekka.mannisto@pirkkala.fi
Rehtori Marita Intonen 050 598 2656, marita.intonen@pirkkala.fi

« Takaisin