Ideapuu kokoaa ajatukset tulevaisuuden Pirkkalasta

15.11.2017

Pirkkalan kunta on päivittämässä strategiaansa vuosille 2018–2022. Kunnan pitkän aikavälin suunnitteluun halutaan mukaan koko kuntayhteisö. Ajatuksia Pirkkalan kehittämiseksi kerätään marraskuun viimeisellä viikolla eri puolille kuntaa sijoitettavien ideapuiden avulla.

Pirkkalan kunnan tulevaisuuden suunnittelussa toimivien ideapuiden oksille voidaan ripustaa pieniä tai suuria kehitysideoita. Ideapuuhun ripustettavat ajatukset voivat olla konkreettisia tai abstrakteja, ja niillä voidaan viestiä yhteisöjen tai yksittäisten kuntalaisten ajatuksia tulevaisuuden Pirkkalasta. Ideoinnissa katsotaan kymmenen vuoden päähän, vuoteen 2027, vaikka itse strategia laaditaankin seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Kuntalaisten ideapuut ovat esillä 20.–26.11.2017. Ideapuut löytyvät pääkirjastosta, terveyskeskuksesta, asiointipisteestä, vapaa-aikakeskuksesta sekä Partolasta Veskan kauppakeskuksesta. Konkreettisten ideapuiden lisäksi suunnitteluun voi osallistua myös sähköisesti kunnan verkkosivuilta löytyvän interaktiivisen ideapuun avulla.

Joulukuussa järjestetään vielä sidosryhmäilta, jossa yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen edustajat voivat nostaa esille tärkeiksi katsomiaan asioita. Henkilöstö osallistuu ideointiin työyksiköissä koostettavilla ideapuilla. Kaikki ideapuiden tuottamat ajatukset ja ehdotukset kootaan yhteen, ja ne toimitetaan joulukuussa kunnanhallitukselle strategiatyön pohjaksi.

Pirkkalan kunnan strategia pohjautuu valtuustoryhmien yhdessä laatimaan valtuusto-ohjelmaan. Valtuusto-ohjelma ilmaisee valtuustoryhmien yhteisen tahtotilan ja sisältää Pirkkalan valtuuston keskeiset kunnan toimintaa sekä päätöksentekoa ohjaavat linjaukset. Linjaukset jalostuvat strategiatyössä tavoitteiksi ja edelleen konkreettisemmiksi toimenpideohjelmiksi. Näin poliittinen ohjaus yhdistyy päivittäiseen työhön kuntalaisten hyväksi.

Lisätiedot

Ideapuu (www.pirkkala.fi > Päätöksenteko > Osallistu ja vaikuta > Ideapuu)
Valtuusto-ohjelma (www.pirkkala.fi > Päätöksenteko > Valtuusto 2017–2021 > Valtuusto-ohjelma)

Jaakko Joensuu
Kansliapäällikkö
Strategia ja kehittäminen
050 443 4468
jaakko.joensuu[at]pirkkala.fi

« Takaisin