Työttömien terveystarkastuksen kohderyhmä

 • työttömäksi jääneet
 • toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevat, työterveyshuollon/ opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle jääneet nuoret ja aikuiset
 • pitkään työttömänä olleet

Milloin terveystarkastukseen?

 • kun arvelet terveydellisten seikkojen olevan työllistymisen / kouluttautumisen esteenä
 • oma terveydentila muuten askarruttaa

Terveystarkastuksen tavoitteena

 • edistää ja ylläpitää asiakkaan hyvinvointia, terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä.
 • tarvittaessa asiakas ohjataan terveyskeskuslääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle.

Terveystarkastus sisältää

 • terveydentilaa koskevia perustutkimuksia mm. perusverikokeet, verenpaine
 • terveystottumusten kartoitus
 • ohjaus ja tuki terveyshaittojen ehkäisyssä
 • rokotustietojen päivitys