Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta suunnittelualueelle, joka sijoittuu Turrin kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan Turrin vanhaan omakotialueeseen, idässä ja lännessä vanhoihin Pyhäjärven rantakiinteistöihin ja pohjoisessa Pyhäjärveen.

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 27.10.–26.11.2021 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi/palvelut/asuminen/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan26.11.2021 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 4355109.