Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta suunnittelualueelle, joka sijoittuu Turrin kunnanosaan ja se rajautuu eteläosastaan Turrin vanhaan omakotialueeseen, idässä ja lännessä vanhoihin Pyhäjärven rantakiinteistöihin ja pohjoisessa Pyhäjärveen.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos liitteineen) pidetään nähtävillä 29.6. –12.8.2022 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla https://www.pirkkala.fi/vireilla-olevat-asemakaavat. Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausunnon. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 12.8.2022 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 27.10.–26.11.2021 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi/palvelut/asuminen/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan26.11.2021 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 4355109.