Turrin asemakaavan muutos, nro 258, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Pirkkalan kunta ohjaa yksityisen konsultin laatimaa asemakaavan muutosta Turrin asemakaava-alueelle Kivirannantie 3 kiinteistön yhteydessä. Tavoitteena on lisätä alueelle rakennusoikeutta siten, että nykyiselle kiinteistölle syntyy uusi omakoti/paritalotontti.


Asemakaavaehdotus liitteineen pidetään nähtävillä 23.12.2020 - 22.1.2021 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi.

Lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 22.1.2021 mennessä Pirkkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001,
33961 Pirkkala tai sähköisesti kirjaamo@pirkkala.fi.