Turrin asemakaavan muutos, nro 258, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Pirkkalan kunta ohjaa yksityisen konsultin laatimaa asemakaavan muutosta Turrin asemakaava-alueelle Kivirannantie 3 kiinteistön yhteydessä. Tavoitteena on lisätä alueelle rakennusoikeutta siten, että nykyiselle kiinteistölle syntyy uusi omakoti/paritalotontti.


Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos) pidetään nähtävillä 7.10.2020 –6.11.2020 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausunnon.

Mielipiteet ja alustavat lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.