VANHEMMUUS

Kun raskaustesti on positiivinen, tulevien vanhempien maailma mullistuu. Raskauden toteamisen myötä vanhempien mielen valtaavat monenlaiset tunteet. Riippumatta siitä, onko lapsi pitkään toivottu vai yllätys, raskaus on ristiriitaisia tunteita herättävä tapahtuma. Työstettäväksi tulevat tulevien vanhempien minäkuvat, naiseus, miehuus, parisuhde, perhetilanne, suhde omiin vanhempiin ja mahdollisiin sisaruksiin, elämäntilanne ja lukuisat muut tekijät. Tulevien vanhempien sisäistetty vanhemmuus on kuitenkin saanut alkunsa jo paljon aikaisemmin. Siihen sisältyvät mielikuvat, tunteet, kokemukset ja ajatukset vanhemmuudesta sekä psyykkiset valmiudet vanhemmuuteen.

Vanhemmuus on elämänikäinen tehtävä. Vanhemman tehtävät, huolet ja ilonaiheet muuttuvat, kun lapset kasvavat. Tämän vuoksi vanhemman elämä on ennustamaton, rikas seikkailu. Vanhemmuus edellyttää monenlaisia taitoja ja tietoa. Marttakoulu kokoaa yhteen kotitalousneuvonnan monipuoliset sisällöt ruoasta, rahasta ja kodinhoitosta puutarhaan. Hyvät vanhemmuustaidot tukevat vanhemman jaksamista sekä mahdollistavat lapsen tasapainoisen kehityksen. Jokainen vanhempi tarvitsee neuvoja ja apua vanhemmaksi kasvamiseen. Joskus parhaat vastaukset löytyvät toisilta vanhemmilta, joskus apua tarvitaan ammattilaiselta. Erityistä tukea vanhemmuuteen saatetaan tarvita sellaisissa perheissä, joissa arkea haastaa esimerkiksi taloudelliset huolet, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai väkivalta.

Vanhempana toimimisen lähtökohtana on aina se, mitä lapsi myönteisen kehityksensä tai hyvinvointinsa tueksi tarvitsee. Tarpeet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat mm. lapsen iän, kehitystilanteen, sukupuolen ja temperamentin mukaan. Vanhemmuuden roolikartta on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi työvälineeksi kaikille vanhemmuudesta sekä lasten kehityksestä ja kasvatuksesta kiinnostuneille ihmisille. Vanhemmuuden roolikartan avulla voit pohtia omia vanhemmuuden rooleja. Tutustu Vanhemmuuden roolikarttaan!

 


OmaOlon hyvinvointivalmennuksista löydät Lapsiperheiden valmennusohjelman, jonka tavoitteena on auttaa sinua vahvistamaan ystävällistä ja jämäkkää vuorovaikutusta lapsesi kanssa vaikeinakin hetkinä. Harjoitukset myös auttavat sinua vahvistamaan myönteisiä hetkiä vanhemmuudessa. Valmennusohjelma lisää kaikkien vanhempien arjen elämänlaatua, mutta tarjoaa työkaluja myös erityisen kuormittavassa tilanteessa eläville vanhemmille. Valmennusohjelman avautuminen vaatii tunnistautumista.

 

Mitä on riittävän hyvä vanhemmuus?

Linkin takaa löydät Väestöliiton blogikirjoituksen, missä on riittävän hyvän vanhemman muistilista.