Pirkkalan kunnan alueella tonttien lohkomiset ja muut maanmittaustoimitukset kuten esimerkiksi rajankäynnit, kiinteistömääritykset ja haja-asutusalueiden lohkomiset suorittaa Maanmittauslaitos.

Maa-alueiden omistajatiedot, kiinteistörekisteritiedot sekä rasitustodistukset saa Maanmittauslaitokselta osoitteesta kirjaamo@maanmittauslaitos.fi