Kunnanhallitus voi nimetä valtuutetuista ja varavaltuutetuista tilapäisten tai pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten toimikuntia. Toimikuntien kokoonpanosta ja jäsenten lukumäärästä päättää kunnanhallitus.

Toimikuntien rooli on valmistelussa ohjata ja seurata kuntayhteisön voimavarojen hyödyntämistä kunnan kokonaiskehittämisessä. Toimikunnat voivat kutsua asiantuntijoita mukaan työskentelyynsä.

Kunnanhallitus on nimennyt toimikaudeksi 23.8. - 31.12.2021 Asunto- ja maapoliittisen toimikunnan.