Terveyskeskussairaala hoitaa Pirkkalan yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon sairaanhoitoa tarvitsevat potilaat

Osasto on 32-paikkainen akuutin ja kuntouttavan hoidon yksikkö. Sairaalaan tullaan yhteistoiminta-alueen päivystysvastaanotoilta lääkärin lähettämänä tai toisesta sairaalasta jatkohoitoon.

Hoidon keskeisenä periaatteena on omatoimisuuden tukeminen ja riittävän toimintakyvyn ylläpitäminen. Tavoitteena on akuutin sairastumisen syyn hoitaminen ja siitä kuntoutuminen.

Terveyskeskussairaalassa hoidetaan Pirkkalan yhteistoiminta-alueen saattohoitopotilaat.