Sosiaalityöntekijään voivat potilaat ja omaiset ottaa yhteyttä sairastumisen, vammautumisen, onnettomuuden tai vastaavan tilanteen aiheuttamassa uudessa elämäntilanteessa.


Sosiaalityöntekijän palvelut

Sosiaalinen arvio

  • työkykyä, kuntoutusta tai erilaisten palvelujen tarvetta harkittaessa

Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen

  • psykososiaalinen tuki sairauden aiheuttamissa muutostilanteissa
  • sosiaalipalvelua, sosiaaliturvaa, kuntoutumista, vammaispalveluja ja jatkohoitoja koskeva neuvonta

Toimeentulon turvaaminen

  • taloudellisen avun ja turvan saamisen varmistaminen

Asiantuntijatehtävät

  • omassa organisaatiossa, yhteistyöverkoissa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
  • tiedotustoiminta

Sosiaalityöntekijä toimii myös terveyskeskuksen ja ikääntyneiden palvelujen potilasasiamiehenä.