Terveyskeskuksen käyntimaksu 20,60 €

 • maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta (laki 1039/1997).

Päivystysmaksu 28,30 €

 • maksu peritään arkisin klo 20.00 - 8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä terveyskeskusmaksun sijasta. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta (laki 1039/1997).

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu 50,80 €

 • Yli 18-vuotiaalta peritään maksu käyttämättömästä ja peruuttamatta jätetystä ajasta. Maksu peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta (esim. ultraäänitutkimus). Jos varatulle vastaanottoajalle ei pääse, se on peruttava viimeistään edellisenä päivänä. Maksua ei peritä, jos varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy. Päätöksen siitä, mikä on hyväksyttävä syy maksun perimättä jättämiseen, tekee ylilääkäri.Maksuttomat palvelut

 • Sairaanhoitajan vastaanottokäynti. Maksuttomuus koskee vastaanottoja, joissa pääasiallinen vastuu hoidosta on hoitajalla. Jos asiakkaan käynnin hoitovastuu siirtyy selkeästi hoitajalta lääkärille, palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneeltä asiakasmaksu.
 • Alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit
 • Perusterveydenhuollon mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut
 • Hoidon, kuntoutuksen, lääkekorvauksen tai lyhytaikaisen sairausloman tarpeen (kesto enintään omavastuuaika) osoittamiseksi tarvittavat lääkärintodistukset. Muilta osin todistuksista ja lausunnoista peritään maksu.
 • Kouluterveydenhuollon palvelut
 • Alle 18-vuotiaiden erikoissairaanhoidon konsultaatiokäynnit palvelusetelillä


Todistukset ja lausunnot

Todistusmaksun lisäksi peritään terveyskeskuksen käyntimaksu 20,60 €.

Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto 50,80 €
Ajokorttitodistus 61,00 €

Maksuttomat lausunnot:

 • kuljetustodistus
 • MT 1 lausunto
 • rintamaveteraanilausunto
 • terveyskeskuksen kuntoutussuunnitelma
 • todistus tartuntataudista
 • nuorison terveystodistus
 • todistus lapsen sairaudesta
 • B-todistus sairausloman jatkoa varten
 • B-todistus kuntoutusta varten
 • B-todistus lääkeoikeutta varten

Maksulliset lausunnot:

 • hammaslääkärin todistus tai lausunto
 • blankopaperille tehty todistus (V-lausunto)
 • kansainvälinen rokotustodistus
 • lääkärintodistus T
 • B-todistus työkyvyttömyyseläkettä varten
 • tapaturmalausunnot vakuutusyhtiölle
 • C-todistus
 • todistus isyysverinäytteen otosta
 • todistus oikeusistuinta varten
 • todistus verinäytteen otosta
 • edellä mainitsematon todistus rinnastetaan maksun osalta sitä lähellä olevaan lääkärintodistukseen

Yksittäistapauksissa maksusta päättää ylilääkäri.
Todistus vakuutusyhtiölle toimitetaan vain pyynnöstä.


Kuntoutus ja terapiat

Puhe- ja toimintaterapia 11,50 € /kerta

Yksilökohtainen fysioterapia ja sarjahoito 11,40 €/hoitokerta
Laitoshoitona annettu kuntoutushoito 17,10 €/hoitopäivä

Jalkahoito (diabeetikot) 11,50 €/kerta
Ravitsemusterapia 11,50 €/kerta

Pitkäaikainen laitoshoito - asiakasmaksuasetuksen mukainen enimmäismäärä

Erikoissairaanhoito ja sairaalamaksut

Poliklinikkakäynti erikoislääkärin vastaanotolla 41,20 €
Erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito yksityissektorilla 41,20 €/käynti
Päiväkirurginen toimenpide yksityissektorilla 135,10 €

Sairaalan hoitopäivämaksu 48,90 €/hoitopäivä
Päivä- ja yöhoito 22,50 €/vrk
Sairaalan poliklinikkamaksu 41,20 € (kun päivystys siirretty sairaalaan)
Maksukaton ylittävä lyhytaikainen sairaalahoito 22,50 €/hoitopäivä


Röntgen

Röntgenin sähköinen tiedonsiirto ja CD-tallenne 29,70 €
Röntgenin sähköinen tiedonsiirto ilman CD-tallennetta 20,30 €


Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon maksut löydät tältä sivulta