Sähköisestä perhekeskuksesta löydät kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta. Palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Klikkaamalla otsikkoa löydät tietoa kunnan ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista. Hyvinvointia elintavoilla -osiosta löydät lapsen ja nuoren hyvinvointia tukevaa tietoa ja neuvoja arkeen.

Lapsi- ja perhepalveluiden uudistamisessa olennaisena osana ovat toimivat, ajantasaiset sähköiset palvelut. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja perhekeskustoimintamalli toimivat lähtökohtana sähköiselle perhekeskukselle, jonka tavoitteena on koota yhteen lapsiperheille tarkoitettuja palveluita tulevien hyvinvointialueiden käyttöön.

Sähköinen perhekeskus rakentuu ohjaavasta asiointiportaalista ja tietopankista, joka tulee tarjoamaan asiantuntija- ja asiatietoa, itsehoito-ohjeita, ohjauksia asukkaille oman alueensa ja kolmannen sektorin fyysisiin ja sähköisiin palveluihin. Sähköiset perhekeskuspalvelut täydentävät fyysisiä perhekeskuspalveluja.

Sähköisen perhekeskuksen sivusto ollaan luotu PirSOTE hankkeen myötä seudullisessa yhteistyössä ja Kangasalan sähköisen perhekeskuksen mallia hyödyntäen. Sivustoa kehitetään yhä käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella. 

Anna palautetta sähköisen perhekeskuksen sivustosta!