Luo ja pidä yllä omalla toiminnallasi hyvää työskentelyilmapiiriä

Kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa!

 

  1. Jos tulet kiusatuksi tai huomaat kiusaamista, kerro koulun aikuiselle.
  2. Koulun aikuinen selvittää ja kirjaa tilanteen dokumentointilomakkeelle.
  3. Jos kyseessä on kertaluontoinen tapaus, asian kirjannut aikuinen puhuttaa kiusaajan.
  4. Jos kyseessä on toistuva kiusaaminen, aikuinen ohjaa tapauksen käsittelyn koulumme SOPU-tiimille (sovittelu ja puuttuminen).
  5. SOPU-tiimi selvittää, kirjaa kiusaamistilanteen ja seuraa tilannetta. Myös kuraattori voi olla työskentelyssä mukana tässä vaiheessa. SOPU-tiimi tiedottaa aina huoltajille asian etenemisestä.