Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ja pelastustoimen (pela) järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy soten ja pelan järjestämisvastuu.

Pirkanmaalla näillä julkisilla palveluilla on uudistuksen myötä vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000.

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää pirkkalalaisten sote-palvelut 1.1.2023 alkaen.

Pirkkalan kunta huolehtii tarvittavien toimintojen, henkilöstön, omaisuuden ja sopimusten siirtymisestä hyvinvointialueelle vuoden 2022 loppuun mennessä. Kunta vastaa muutoksen jälkeen edelleen muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille kansalaisille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja. 

Valtioneuvoston sote-uudistuksen verkkosivut

 

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Taysin sairaalat
 • Ensihoito, esim. ambulanssit
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut

Hyvinvointialuetta valmistelee Pirkanmaalla väliaikainen toimielin (vate), kunnes aluevaltuusto ja aluehallitus aloittavat toimintansa keväällä 2022. Osana hyvinvointialueen rakentamista valmistellaan sote-keskusten toiminnan muutoksia PirSote-hankkeessa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut


PirSOTE-hanke tukee hyvinvointialueen kehittämistä

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanketta (PirSOTE) toteuttavat yhteistyössä kunnat, Taysin perusterveydenhuollon yksikkö sekä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos.

Nykyisten terveyskeskusten tai hyvinvointikeskusten tilalle tulee verkostomaisella tavalla toimiva sote-keskus. Tavoitteena on, että asiakas saa sujuvasti oikeita palveluita oikeaan aikaan. Uudentyyppiseen sote-keskukseen siirrytään vaiheittain hankkeen aikana.

Muutosta toteutetaan seuraavien teemojen kautta: 

 • Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta
 • Sosiaalipalvelut
 • Lasten ja nuorten palvelut
 • Hyvinvoinnin edistäminen
 • Digipalveluiden kehittäminen kaikkialla

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus verkkosivut

Pirkkalan kunta edistää PirSOTE-hanketta

Pirkkalan kunta on laatinut oman PirSOTE-hankesuunnitelman, jonka mukaan sote-palvelujen kehittämistä jatketaan, kunnes Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa ja kehitystyö siirtyy sen vastuulle. Tiedotamme erikseen hankkeen myötä tapahtuvista uudistuksista sote-palveluissa.