Sähköinen asiointipalvelu

Kirjautumalla sähköiseen palveluun voit

  • vahvistaa tai hylätä myönnetyn hoitopaikan
  • antaa suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon
  • ilmoittaa tulotiedot  
  • hyväksyä korkeimman maksun
  • muuttaa puhelin- ja sähköpostitietoja
  • tehdä siirtohakemuksen hoitopaikasta toiseen  
  • irtisanoa varhaiskasvatuspaikan

Palveluun kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Kirjautuminen on mahdollista, jos lapsella on sijoitus tai hakemus olemassa järjestelmässä.
Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun  

Uuden asiakkaan hakulomakkeen löydät hakusivujen kautta.


Päikky

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksessa käytetään lasten varhaiskasvatusaikojen sähköistä seurantajärjestelmä Päikkyä.  Päikyssä ilmoitetaan ja kirjataan lasten hoitoajat sekä läsnä- ja poissaolot. Huoltajat kirjaavat lapsen saapumisen ja kotiin lähtemisen varhaiskasvatusyksikössä. Päikkyä voi käyttää mobiilisovelluksen tai nettiselaimen kautta. Päikkyyn pääsee kirjautumaan huoltajan puhelinnumerolla varhaiskasvatuksen alkaessa.

Päikky-ohje huoltajille

Päikky in english


Wilma

Perheiden ja varhaiskasvatuksen väliseen viestintään, ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen ja yhteistyöhön käytetään Wilmaa. Wilman käyttäjätunnukset saatte päiväkodilta. Wilmaa voi käyttää selaimella tai mobiilisovelluksella. 


Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Vardaan tehtävät tiedonsiirrot eivät vaadi huoltajilta minkäänlaisia toimenpiteitä.

Varda information in english

Lomakkeet

Varhaiskasvatuksen tulostettavat lomakkeet löytyvät E-asioinnista.