Pirkkalan kunnassa toimii kunnille annetun suosituksen mukaisesti rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, joka on kunnan ja paikallisten veteraanijärjestöjen asiantuntijaelin. Neuvottelukunta koostuu veteraanijärjestöjen ja kunnan edustajista.

Tehtävät

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rintamaveteraanien palvelutilannetta kunnassa ja avustaa kunnan viranomaisia palvelujen kehittämisessä. Keskeisiä tehtäväalueita ovat terveydenhuolto ja sosiaalihuolto, asumiskysymykset, muut kunnan palvelut (esimerkiksi alennusliput), kansallisen veteraanipäivän vietto, lausuntojen ja esitysten antaminen sekä tiedottaminen etuuksista ja tukimuodoista.

Neuvottelukunnan jäsenet 2017-2021

Hirvelä Lea (varajäsen Kunnas Riitta)
Kaltti Yrjö (varajäsen Hemilä Erkki)
Pellikka Reino (varajäsen Palva Ilmari)

Kunnan edustajina neuvottelukunnassa ovat Rauno Lehtinen (varalla Taru Tolvanen) ja puheenjohtaja Kirsti Turkia (varalla Pauliina Ahtiainen).