Reipin alueella on nähtävää ja koettavaa koko perheelle

Reipin museoalue tarjoaa monipuoliset palvelut ja paljon nähtävää erityisesti kesäaikaan. Reipin museon lisäksi alueelta löytyy muun muassa uimaranta ja ympäri vuoden palveleva yleinen sauna, sekä rakenteilla oleva Muinaiskylä.


Muinaiskylä

Pirkkalan Muinaisaikayhdistys Birckalaiset ry rakentaa viikinkiaikaista kylää Reipin alueelle.

Tutustu Muinaiskylähankkeeseen


Pirkkalankylän kulttuurireitti

Pirkkalankylän kauniissa kulttuurimaisemassa kulke omatoimikävelijöille suunnattu kulttuurireitti.

Keväällä 2014 avattu, Pirkkalankylän maisemissa kulkeva kulttuuripolku on 18 rastin mittainen elämysmatka paikalliseen luontoon, nähtävyyksiin ja kotiseutuhistoriaan. Polkua ja sen varrella olevia nähtävyyksiä on helppo kiertää paikan päälle sijoitettujen punaisten reittiopasteiden sekä mobiilisti toimivan karttasovelluksen avulla.

Kulttuurireitti eMuseo-palvelussa 


Reipin luonnonsuojelualue

Reipin katajaketo ja siihen liittyvät niityt ja pienet metsiköt muodostavat arvokkaan perinneympäristön. Alue on syntynyt suurelta osin pitkään jatkuneet niiton ja laidunnuksen seurauksena. Alue koostuu harvinaistuvasta perinnebiotoopista, kalliokedostaja, osin rinteessä olevasta kivisestä hakamaasta sekä rantametsiköstä, tuoreista niityistä, pienestä kosteikosta ja laidunalueen viereisestä metsäalueesta.


Tursiannotkon muinaisjäännösalue

Anianrantatien varrella sijaitsevasta Tursiannotkosta on löytynyt hyvin säilyneitä asuinpaikkajäännöksiä myöhäisrautakaudelta. Alueelta löytyy myös Hiidenmäki, jossa sijaitsee perimätiedon mukaan uhripaikkanakin käytetty luonnonmuovaama kallionkolo, Neulakaivo.