Puheterapia

Asiakkaat tulevat vastaanotolle useimmiten lääkärin, terveydenhoitajan, opettajan tai päiväkodin henkilökunnan ohjaamana.

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa kielellisiä häiriöitä, kuten puhumisen tai puheen ymmärtämisen vaikeuksia sekä äänentuoton ongelmia. Asiakkaista suurin osa on lapsia, joilla puheen oppiminen ei suju tavalliseen tapaan. Puheterapialla tuetaan kehitystä vahvistamalla ensisijaisesti niitä perustaitoja, joita kielellisen kehityksen etenemiseen tarvitaan. Kehitystä tuetaan yhteistyössä vanhempien, päiväkodin ja koulun kanssa.

Koska oppiminen lapsen kasvaessa perustuu paljolti kieleen, on puheterapia monilla lapsilla oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyä tai lieventämistä. Pieniin äännevirheisiin, kuten r-, s- ja l-virheisiin annetaan tarvittaessa ohjeita kotona tapahtuvan harjoittelun tueksi.

Aikuisasiakkaista suuri osa on aivoverenkiertohäiriön sairastaneita, joilla kielelliset taidot kuten puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen sekä usein myös puheen ymmärtäminen vaikeutuvat. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa myös nielemisvaikeuksia, äänihäiriöitä ja änkytystä.

Puheterapeutti voi antaa ohjantaa puhelimessa, tutkimus- ja ohjauskäyntejä vastaanotolla, terapiajaksoja tai ohjata asiakkaan jatkotutkimuksiin.