Uimavesi

Uimavesien valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on terveydensuojelulain (763/1994) 29 §:n mukaan säännöllisesti valvottava yleisen uimalan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis- kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua. Terveydensuojeluviranomaisen hyväksymät yleiset uimarannat ovat valvonnan piirissä. Veden laadun lisäksi valvotaan, että em. kohteiden tiloista , rakenteista tai laitteista ei aiheudu terveyshaittaa siellä oleskeleville.

Uimarantojen veden laadun tutkimukset

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköllä on alueen kunnissa (Hämeenkyrö. Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi) yhteensä 35 yleistä uimarantaa, joista yli 100 kävijän rantoja (ns. EU- rantoja) on 9. Alueen uimarantojen nimet löytyvät oheisen linkin kautta, uimarannat.

Yli 100 kävijän rannoilta otetaan yksi vesinäyte kaksi viikkoa ennen uimakauden 15.6. - 31.8. alkua ja sen jälkeen kolme näytettä uimakauden aikana. Muilta pienemmiltä yleisiltä uimarannoilta otetaan kolme näytettä uimakauden aikana.

Uimarantavesinäytteiden tulokset ovat uimakaudella nähtävissä uimarantojen ilmoitustauluilla ja näillä sivuilla. Tutkimustulokset ja sinilevähavainnot päivitetään näille sivuille tuoreeltaan.

Sinilevää tarkkaillaan jokaisella näytteenottokerralla ja tarvittaessa muulloinkin. Mikäli uimarannan vedessä on runsas sinileväkukinta, viedään rannalle tiedote, jossa kerrotaan sinilevän terveysvaaroista ja kehotetaan mm. välttämään uimista runsaan kukinnan aikana. Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta seurataan kesäkaudella Pirkanmaan järvien sinilevätilannetta. Seurantapisteiden ja kansalaishavaintojen tiedot löytyvät löytyvät Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä verkkopalvelusta Järviwikistä. Verkkopalvelussa opastetaan omatoimiseen sinilevähavaintojen tekoon.

Uimahallien, kylpylöiden yms. uimaveden laadun valvonta

Uimahallien, kylpylöiden ja virkistymis- kuntoutus- ja hieronta-altaiden veden laatua valvotaan säännöllisesti STM:n 315/2002 allasvesiasetuksen mukaisesti joko viranomaisen tai laitoksen toimesta. Viranomainen varmistaa laitoksen omasta toimesta ottamat näytteet rinnakkaisnäytteillä, joilla varmistetaan, että laitoksen omasta toimesta näytteet otetaan asianmukaisesti. Uimavesitulokset ovat asiakkaiden nähtävissä kohteiden ilmoitustauluilla.