Tupakkatuotteiden myyntiluvat

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan hakeminen

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista toimintaa. Vähittäismyyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineiden osalta toiminnanharjoittajan kotikunnalta. Muiden tupakkalaissa säädettyjen tuotteiden, kuten esimerkiksi tupakointivälineiden, myyntiin ei tarvita myyntilupaa. Niiden myynnissä on kuitenkin huomioitava tupakkalain sääntely esimerkiksi omavalvonnan ja markkinointikiellon suhteen.

Vähittäismyyntiluvan hakeminen

Vähittäismyyntilupaa koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Vähittäismyyntilupaa haetaan Valviran internetsivuilla olevan sähköisen asiointipalvelun kautta, josta hakemus ohjautuu ympäristöterveydenhuoltoon käsiteltäväksi. Hakemuksen liitteenä on toimitettava tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma. Omavalvontaopas ja omavalvontasuunnitelmamalli löytyvät Valviran nettisivulta. Hakemuksen voi toimittaa tarvittaessa myös paperiversiona osoitteeseen Pirkkalan kunta, PL 1001, 33961 Pirkkala.

Hakemus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin 
Ohjeita tupakan vähittäismyyntiin ja omavalvontasuunnitelman malliasiakirja

Nikotiininesteiden myynti

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun

  1. hän on tehnyt luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta ja
  2. toimittanut kunnalle päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma sekä tuotteiden sijoittelu sis. selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

Ilmoituslomake
Ilmoitusta ei voi lähettää Valviran sähköisen järjestelmän kautta, vaan se tulee lähettää, esim. sähköpostilla: ymparistoterveys[at]pirkkala.fi  tai paperisena postin mukana osoitteella: Pirkkalan kunta, PL 1001, 33961 PIrkkala. 

Tukkumyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus myyntipaikan sijaintikunnalle. Yksinkertaisin tapa on tehdä ilmoitus sähköisesti Valviran internetsivuilla olevan sähköisen asiointipalvelun kautta. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, ellei hän myy tuotteita suoraan kuluttajalle.

Ilmoituslomake
Ohjeita tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä

Maksut
Hakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan maksutaksan mukainen maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.
Maksutaksa

Tietojen muutos
Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta.

Lisätietoa tupakkatuotteiden myynnistä