Nikotiinivalmisteiden myyntiluvat ja myynnin valvonta

Nikotiinivalmisteita saa myydä tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella.

Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan hakeminen

Vähittäismyyntilupahakemus voi olla vapaamuotoinen kirjallinen hakemus.  

Hakemuksessa tulee esittää seuraavat tiedot:

  • hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet
  • selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvontajärjestelyistä
  • myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot
  • nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista

Hakemus toimitetaan Ympäristöterveys PIrtevaan;
postitse: Pirkkalan kunta, PL 1001, 33961 Pirkkala
sähköpostitse: ymparistoterveys[at]pirkkala.fi

Nikotiinivalmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Myyjän on voitava valvoa ostotilannetta. Myynti automaattisista myyntilaitteista on kielletty.

Hakemuksen käsittelystä peritään kunnan maksutaksanmukainen maksu. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta peritään vuosittainen valvontamaksu.

Kunta tarkastaa omasta aloitteestaan ja tehtyjen ilmoitusten perusteella nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkoja sekä valvoo nikotiinivalmisteiden myyntiä.

Ilmoitus myynnin lopettamisesta

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle.