Terveydensuojelulaki

Terveydensuojelulain mukaisten toimintojen ilmoitus- ja lupamenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista: 

  • julkinen majoitushuoneisto
  • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
  • koulu tai oppilaitos, opetuksen järjestäminen sekä kerho
  • päivä-, lasten- tai vanhainkoti
  • vastaanottokeskus
  • solarium, tatuointi, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai -hoitoa
  • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjämäärä ja toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
  • talousvettä toimittavaa laitosta, jolla ei ole omaa vedenottoa tai vedenkäsittelyä
  • talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava laitos)
  • yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk)

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä viimeistään 3 kk ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty, eikä toimintaa saa muuttaa ennen kuin muutoshakemus on hyväksytty.

Ruumiin kuljettaminen ja haudatun ruumiin siirtäminen

Lupa- ja ilmoituslomakkeet