Radon

STM on antanut vuonna 2001 asetuksen (401/2001) laatusuosituksista pienille talousvesiyksiköille. Sen mukaisesti pienille yksiköille talousveden radonpitoisuuden tulee olla alle 300 Bq/l. Yksityistalouksia koskeva vastaava laatusuositus on 1 000 Bq/l.

Jos porakaivon veden radonpitoisuus on suuri, olisi ensimmäiseksi selvitettävä, onko olemassa muita vedenhankintamahdollisuuksia. Tällöin kannattaa harkita liittymistä kunnan vesijohtoverkkoon tai kylän yhteiseen vedenhankintaan. Myös rengaskaivoa kannattaa harkita. Kolmas vaihtoehto on puhdistaa vesi haitallisista aineista. Radon voidaan poistaa vedestä joko ilmastamalla tai aktiivihiilisuodatuksella. Molemmilla menetelmillä päästään hyviin tuloksiin. Ilmastusta pidetään ensisijaisena menetelmänä, koska sillä pystytään pienentämään kaikkein suurimmatkin radonpitoisuudet. Ilmastus on kuitenkin selvästi kalliimpi menetelmä kuin aktiivihiilisuodatus.