Kaivoveden tutkiminen ja korjaustoimet

Vesinäytteen ottaminen talousvesikaivosta

Vesinäytteen voi omasta kaivosta ottaa itse. Näytteen tutkiminen laboratoriossa maksaa analyysien laajuudesta riippuen yleensä 80-350 €. Tavanomaista näytettä varten kylmää vettä juoksutetaan hanasta vähintään 5 min, jonka jälkeen pullot lasketaan täyteen vettä. Pullon suuhun tai korkin sisäpintaan ei saa koskea. Näyte on toimitettava näytteenottopäivänä laboratorioon. Tutkimustuloksen saaminen postitse kotiin kestää noin 2 viikkoa. Kulloinkin tarvittavista analyyseistä on syytä neuvotella terveystarkastajan tai laboratorion kanssa etukäteen. Porakaivovesistä on usein tarpeen tutkia perusasioiden lisäksi esim. arseeni, radon ja fluoridi. Vesinäyte suositellaan otettavaksi 3 vuoden välein.

Lähin vesinäytteitä tutkiva laboratorio on: KVVY Tutkimus Oy, Patamäenkatu 24, Tampere. Laboratorio ottaa näytteitä vastaan ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–14. Näytepullot voi tilata suoraan laboratoriosta myös suoraan kotiin.

Näytteenottopulloja, talousvesikaivon kunnostusohjeita ja muuta asiaan liittyvää tietoa saa suoraan laboratoriosta tai terveystarkastajilta. Vesinäytepulloja saa PIRTEVAn alueella myös seuraavista kaupunkien ja kuntien toimipisteistä:

 • Hämeenkyrö, kunnanvirasto, Härkikuja 7
 • Lempäälä, kunnanviraston palvelupiste, Tampereentie 8
 • Pirkkala, Jasperintie 305 B
 • Nokia, kaupungin virastotalo (teknisen keskuksen palvelupiste 2 krs), Harjukatu 21
 • Vesilahti, teknisen toimiston palvelupiste, Kestintie 3
 • Ylöjärvi, kaupungintalon infopiste, Kuruntie 14
 • Ylöjärvi, Kuru Kauppatie 7-9 palvelupiste (vanha kunnantalo)

Rengaskaivon kunnostaminen

1. Kaivo tyhjennetään tehokkaalla pumpulla. Vesiletkut, pumppu, tikkaat ja muut kaivon sisälle lasketta­vat osat on puh­distettava hyvin ennen käyttöä.

2. Kaivon pesu tehdään tikkailta harjaamalla esim. kar­kealla harjalla kaivon sisäpinta huo­lellisesti vettä (ei pesuaineita) käyttäen rengas renkaalta ylhäältä alaspäin.

3. Betonirenkaiden saumat, halkeamat yms. tiivistetään sementtilaastilla tai rautakaupoista tähän tarkoitukseen saatavalla elintarvikekelpoisella tiivistysaineella. Erityisesti on tarkistettava ja tiivistettävä vesijohdon läpiviennin tiiviys. Jos kaivon renkaat ovat liikkuneet pois sijoiltaan, on ne asennettava paikoilleen. Samalla voi asentaa esim. solumuovisen tiivisteen renkaiden saumoihin sekä kannen ja ylimmän betonirenkaan väliin.

4. Kaivon pohjalla oleva liete poistetaan ja pohjalle lasketaan pestyä ja ruosteetonta hiekkaa tai soraa esim. 20 cm:n kerros. Pohjasoran sekaan voi laittaa puhdasta kalkkikivimursketta. Pumpun imuputken etäisyys pohjasta tulisi olla vähintään 30 cm.

5. Kaivon annetaan täyttyä ja vettä juoksutetaan kunnes se on kirkasta. Ennen veden käyttöä juomavetenä tulisi suorittaa desinfiointi alla olevien ohjeiden mu­kaisesti.

Rengaskaivon desinfiointi

Kaivon puhdistusta voidaan tehostaa käyttämällä de­sin­fioivia kemikaaleja kuten esim. vetyperoksidia, natriumhypokloriit­tia tai kalsiumhypoklo­riittia. Vetyperoksidin käyttö on turvallisinta ja siten suositeltavaa. Aineita saa mm. apteekeista. Kemikaaleja on käytettävä varoen ja ohjeiden mukaisesti.

1. Desinfiointiaine laimennetaan veteen ja valutetaan esim. puhtaalla kastelukannulla renkaiden seinämiä pitkin kai­voon. Myös vesijohtoverkostoon voi johtaa desinfioitua vettä avaamalla hetkeksi vesihanat. Desinfiointiainetta annostellaan seuraavasti:

 • 10% natriumhypokloriittia n. 2,5 desilitraa/kaivon vesi­kuutiometri
 • 70% kalsiumhypokloriittia n. 300 grammaa/kaivon ve­sikuu­tiometri
 • 10% vetyperoksidia n. 3 litraa/kaivon vesikuu­tio­met­ri.
 • Vesikuutiometri (m3) lasketaan seuraavasti: r x r x h x 3,14
  • r = puolet betonirenkaan halkaisijasta metreinä
  • h = veden korkeus pohjasta metreinä

2. Desinfiointiaineen annetaan vaikuttaa kaivossa vä­hintään vuo­rokausi, jonka jälkeen kaivo tyhjennetään niin monta kertaan, että vesi ei enää sanottavasti haise eikä maistu kloorille. Vety­peroksidia käytettäessä ei kaivoa tarvitse välttämättä tyhjentää, koska se hajoaa kahdessa vuoro­kaudessa, jonka jälkeen vettä voi juoksutuksen jälkeen käyt­tää. Vesinäyte on suotavaa ottaa aikaisintaan 7 vrk kuluttua desinfioinnista.

LISÄTIETOA: http://www.ymparisto.fi/kaivot