Talousvesi

Ne yksityiset taloudet, jotka eivät ole vesilaitosten jakaman vedenjakelun piirissä, saavat talousvetensä rengas- tai porakaivoista.

  • Rengaskaivot ovat yleensä betonirenkaisia muutaman metrin syvyisiä kaivoja. Vanhimmat kaivot on holvattu luonnonkivistä. Rengaskaivojen ongelmana veden laadun kannalta ovat usein kaivoon pääsevät sadevedet, jotka tuovat mukanaan bakteereja. Sadevesien pääsy kaivoon ilmenee usein veden sameutena keväällä ja syksyllä. Myös veden rautapitoisuus on usein korkea. Lannoitettujen peltojen tai lantaloiden lähellä olevissa kaivoissa saattaa myös olla korkeita nitraattipitoisuuksia, jolloin vesi ei sovellu juomakäyttöön.
  • Porakaivot ovat maa- tai kallioperään poraamalla tehtyjä usein kymmeniä metrejä, joskus jopa lähes 200 metriä syviä kaivoja. Veden laadun kannalta ongelmia voi Pirkanmaalla aiheutua mm. arseenista ja radonista. Kaivokohtaiset erot ovat suuria, joten asia selviää ainoastaan ottamalla vesinäytteen.

Yksityiskaivojen veden laatuvaatimukset ja -suositukset on esitetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/2001 (STM:n asetus 401/2001). Kaivon rakenteellinen kunto tulisi tarkistaa vuosittain ja näytteenottoa suositellaan kolmen vuoden välein, ellei erityisiä haju-, maku- tai värivirheitä ilmene. Vesinäytteen voi hyvin ottaa itse. Talousvesikaivojen vesinäytteen ottoon ja kunnostukseen saa ohjeita terveystarkastajilta. Näytteen ottamisesta ja sen tutkimisesta aiheutuvat laboratoriokulut maksaa kaivon omistaja.

Kaivoveden näytteenotto ja kunnostus sekä tutkimuslaboratoriot

Suomen Ympäristökeskus/arseeni pohjavedessä

Suurten vesilaitosten jakaman veden laadun valvonta on lakisääteistä ja perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 1352/2015 (STM:n asetus 1352/2015). Veden laatuvaatimukset ja -suositukset on esitetty asetuksessa. Vesinäytteitä otetaan säännöllisesti laitoskohtaisen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesiosuuskunnat jotka ostavat vetensä toiselta vesilaitokselta, ovat myös talousvettä toimittavia laitoksia.

Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven alueella toimivien vesilaitosten jakaman veden laadusta saa tietoa suoraan vesilaitoksilta tai terveystarkastajilta.

Vesilaitosten yhteystiedot

Markku Mäkiranta Seppo Pöysti Kaarina Helenius
Lempäälä, Nokia, Vesilahti Hämeenkyrö, Pirkkala, Ylöjärvi     Hämeenkyrö, Nokia
040 779 9285 050 547 6138 050 526 2829
markku.makiranta[at]pirkkala.fi     seppo.poysti[at]pirkkala.fi kaarina.helenius[at]pirkkala.fi