Liikkuva elintarvikehuoneisto ja vähäinen myynti/tarjoilu

Torimyynti, liikkuva elintarvikehuoneisto sekä vähäinen myynti/tarjoilu

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan esimerkiksi liikkuvaa kioskia, myyntivaunua tai -autoa, telttakatosta, kojua tai muuta liikkuvaa laitetta.

Elintarvikehuoneistoilmoitus

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään elintarvikehuoneistoilmoitus (Ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta, myös liikkuva elintarvikehuoneisto) yhden kerran sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Ilmoitus tulee tehdä 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista (katso ilmoitusmenettely). Toimija saa ilmoituksen käsittelystä todistuksen, jonka jäljennös tulee pitää mukana toimintaa harjoittaessa. Ilmoituksen käsittelystä peritään Pirkkalan kunnan maksutaksan mukainen maksu.

Tiedottaminen myynnistä/tarjoilusta

Kun liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on tehty yllä kuvattu elintarvikehuoneistoilmoitus, toimija voi harjoittaa myyntiä/tarjoilua toimintaan soveltuvilla (ulko) myyntialueilla tiedottamalla (Tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta) asiasta sen kunnan valvontaviranomaista, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedottaminen tulee tehdä neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Lomakkeen käsittelystä ei peritä maksu. Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla voi harjoittaa myyntiä koko Suomen alueella.  Kausiluonteisesta myynnistä tulee tiedottaminen tehdä vuosittain.

Vähäinen myynti ja tarjoilu

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu ilmoittamis- ja tiedottamisvelvollisuudesta. Toiminnan tulee tällöin olla vähäriskistä ja satunnaista tai määrältään vähäistä. Ohjeistus pakkausmerkintöihin. 

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima ulkomyyntiohje