Asiakasvalitus elintarvikeasiasta

Voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, jos

  • olet ostanut elintarvikkeen, joka ei täytä laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan (pakkausmerkinnät, koostumus, pakkauksen eheys, vieraat aineet/esineet, elintarviketuholaiset, makuvirhe) elintarvikemääräyksiä
  • huomaat myyntipaikassa/tarjoilupaikassa elintarvikkeen turvallisuutta vaarantavia tekijöitä kuten virheelliset käsittelyt, liian lämpöiset säilytysolosuhteet, elintarvikkeiden turvallisuutta vaarantava epäsiisteys ym.

Ohessa on ilmoituslomake asiakasvalituksia varten. Lomakkeella kysytyt tiedot helpottavat elintarvikevalvonnan työtä asian käsittelyssä. Tarkastaja voi täyttää lomakkeen tiedot puhelinkeskustelun aikana tai asiakas voi lähettää täytetyn lomakkeen Pirkkalan ympäristöterveydenhuoltoon sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen ymparistoterveys[at]pirkkala.fi, tai lähettää sen osoitteella Pirkkalan kunta,Ympäristöterveys Pirteva, Jasperintie 305 B, 33960 Pirkkala.

Asiakasvalitus elintarvikeasiasta lomake:   sähköinen / tulostettava (doc) (pdf)