Asumisterveys

Asumisterveys ja sisäilma

Asunnon tai muun oleskelutilan olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Muita oleskelutiloja ovat esim. koulu, päiväkoti tai kokoontumishuoneisto. Terveystarkastajan tehtävänä on mahdollisen terveyshaitan toteaminen.

Terveyshaittaa voivat aiheuttaa mm.:

  • Lämpötila
  • Ilmanvaihto
  • Mikrobit (mm. homeet)
  • Tupakansavu
  • Melu
  • Radon

Jos asunnossa ilmenee ongelmia, ota ensin yhteyttä kiinteistön kunnossapidosta vastaavaan isännöitsijään tai omistajaan. Isännöitsijän velvollisuus on tarkastaa asunto ja ryhtyä tarvittaviin korjauksiin. Mikäli esim. kosteus- ja homevaurio on selvästi silmin havaittava, kannattaa korjaukset aloittaa viipymättä.

Jos isännöitsijä ei pyynnöistä huolimatta ryhdy hoitamaan asiaa, voi asukas ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja tekee tarkastuksen kirjallisen pyynnön perusteella. Ohje asunnontarkastuspyynnön tekemiseksi. Ensimmäinen tarkastus on maksuton. Jatkoselvityksistä peritään maksu.

Asunnon vaihtoon, myyntiin, kuntoarvioon tai kaupanpurkuun liittyviä tarkastuksia ei tehdä.

Jos kyseessä on työpaikalla oleva epäkohta, ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluorganisaatioon ja/tai työsuojeluviranomaiseen.

Lisätietoa saa seuraavista linkeistä:

Asunnontarkastukset

  • Nokia, Vesilahti: Sari Rantala
  • Lempäälä: Markku Mäkiranta
  • Hämeenkyrö, Pirkkala: Ulla-Riikka Pääskynkivi
  • Ylöjärvi: Seppo Pöysti
Mäkiranta, Markku
Terveystarkastaja
040 779 9285
markku.makiranta[at]pirkkala.fi
Jasperintie 305 B
33960 Pirkkala
Pääskynkivi, Ulla-Riikka
Terveystarkastaja
050 521 5140
ulla-riikka.paaskynkivi[at]pirkkala.fi
Jasperintie 305 B
33960 Pirkkala
Pöysti, Seppo
Terveystarkastaja
050 547 6138
seppo.poysti[at]pirkkala.fi
Jasperintie 305 B
33960 Pirkkala
Rantala, Sari
Terveystarkastaja
040 779 9284
sari.rantala[at]pirkkala.fi
Jasperintie 305 B
33960 Pirkkkala